JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Experrtartikel

Expertartikel

Laddare med flera portar gör att flera apparater kan laddas eller drivas samtidigt. Traditionellt har dessa begränsad eller ingen förmåga att fördela strömmen dynamiskt, utan alla anslutna enheter får samma maximala uteffekt oavsett typ av enhet och laddnivå på batteriet. Till exempel kommer en 2C-laddare på 40 W att leverera 20 W till varje enhet.

Artificiell intelligens (AI) har börjat användas för smart reglering av effekten i tillämpningar som vindturbiner och solenergisystem.

Ett sätt att snabbt få ut mer beräkningskraft till ändnoderna utan att förlita sig på molnet är att använda programmerbar logik, FPGA:er. Parallelliteten hos dessa kan exempelvis användas för att snabba upp neurala nät.

Mats Hellberg, Linear TechnologyLinear Technology:
Verifiera din kraftkonstruktion snabbt och rätt

”Ska man konstruera kraft till elektronik med krav på hög tillförlitlighet blir kravet på korrekt verifiering av konstruktionen större än då tillförlitlighetskraven är lägre. En effektiv metod att verifiera en DC/DC-konstruktion är att jämföra simulerad och uppmätt verkningsgrad”. Det skriver Mats Hellberg, FAE på Linear Technology, i en expertartikel för Elektroniktidningen.

Vidar Wernöe: Snart måste du veta vilka kemikalier din elektronik innehåller

Vet du vilka kemiska ämnen din elektronikprodukt innehåller? Svaret på den frågan är troligen nej. Behöver du veta det och kommer det vara viktigt framöver? Troligtvis.

Engångschips och mätinstrument lika bra som labb, skriver Kristina Reimhult och Jan Wipenmyr på forskningsinstitutet Imego

Fiber ger bättre stål

Kylda fibersensorer ökar möjligheterna att kontrollera processer i extrema miljöer. Det skriver Erik Zetterlund och Åsa Claesson, båda experter inom fiberfotonik på Acreo.

Medicinsk elektronik innebär mer möjlighet än hot för kontraktstillverkaren, skriver Benny Skogberg och Andreas Bergström på Enics.

Johan Rilegård: Bra verktyg kan lyfta systemprestanda 70 procent

Det startar just nu en rad spännande FPGA-projekt baserade på öppen källkodsprocessorn OpenRISC 12000 och den tillhörande utvecklingsplattformen. En viktig drivkraft är verktygskedjorna och de unika verifieringsmiljöerna som ligger i yttersta framkant, ofta benämnt ”bleeding edge”.

Inbyggnadskort har hög effekt och små marginaler, skriver Israel Dubin på Radisys.

Utvecklingen inom trådlös kommunikation går mot att använd flera antenner för att ta tillvara på flervägsutbredningen i radiokanalen, så kallad MIMO (Multiple input multiple output).

Knappt tre år efter att RoHS-direktivet trädde i kraft kommer nu ett förslag till omfattande revision. Kommissionen konstaterar i förarbetet till det nya förslaget att kostnaden och den administrativa bördan för såväl företag som myndigheter för att genomföra och vidmakthålla RoHS-direktivet blev hög. Det är självklart välkommet att omarbetning nu görs för att förbättra situationen, om än det hade varit bättre att göra rätt från början. Problematiken kring hur ett företag konkret och i praktiken säkerställer att en produkt är RoHS-anpassad kvarstår dock.

stampFemtoceller är kompakta basstationer som används för att hantera ett mindre antal anslutningar. De har lyfts fram den senaste tiden som en möjlighet att förändra telekomindustrin. Ursprungligen sågs de som en produkt för hemmen och drivkraften var att förbättra täckningen inomhus liksom att minska belastningen på de vanliga basstationerna. Ytterligare argument för femtoceller var att de var ett sätt för mobiloperatörer att möta konkurrensen från tekniker som Voice-over-IP och wlan.

Att lägga ut både konstruktion och produktion på samma leverantör är mest kostnadseffektivt. Det tycker i alla fall tyska Kontron. I denna artikel ger vi ordet till företaget och låter det berätta ostört om sina förtjänster som medicinsk helhetsleverantör.

I blandsignalsystem måste operationsförstärkaren väljas utifrån kraven i både den analoga och digitala delen i signalkedjan. Det berättar Texas Instruments Gina Hann. Och visar hur.

För att åstadkomma en matningsspänning som är stabil vid höga frekvenser använder man normalt kretskort med jord- och spänningsplan avkopplade med kondensatorer. I den här artikeln presenterar Per Magnusson på SP Devices resultaten från en undersökning av hur effektiva olika alternativa layouter är för dessa avkopplingskondensatorer. Forskningsarbetet som ligger till grund för denna artikel har skett i samarbete med BK CE Services.

På samma sätt som halvledarbelysning snabbt utmanar traditionella ljuskällor inom belysning för konsumenter och fordonsindustri, inser nu även transportindustrin fördelarna med lång livslängd, hög tillförlitlighet och låg effektförbrukning liksom de låga kostnaderna för underhåll, reparation och drift. Det tydligaste exemplet är trafiksignaler, där effektiva lysdioder numera allmänt används som ljuskälla i nya installationer, särskilt i Nordamerika.

 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)