JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Technical Papers
Guidelines for contributing Technical Papers: download PDF

Tröghetssensorer omvandlar tröghetskraften till elektriska signaler för att detektera rörelse, rotation och lutning. Innan det fanns mikromekaniska tröghetssensorer var priset väldigt högt och de användes främst inom flyg- och försvarstillämpningar.

Den senaste versionen av wlan-standarden kallas WiFi 6 och är som namnet antyder den sjätte (kommersiellt) lyckade utgåvan. Branschfolk känner den som IEEE 802.11, medan begreppet WiFi 6 är populärare bland konsumenter.

Den som utvecklar radarsensorer och undersöker hur de ska integreras i ett fordon har en stor utmaning i att säkerställa prestanda, på grund av flera osäkerhetsfaktorer. Avancerade förarstödsystem (ADAS) måste ha tillgång till högkvalitativa och tillförlitliga data från radarsensorerna för att kunna förstå omgivningen på rätt sätt.

Det uppstår leveransstörningar titt som tätt eftersom efterfrågan på halvledarkomponenter är större än tillgången. En lösning är att bredda leverantörsbasen.

Nu för tiden måste tillverkare av elektronikkomponenter ha en bred kompetens inom många områden för att bli framgångsrika.

Halvledarindustrin har haft det extremt tufft de senaste åren. Det är en rimlig beskrivning att landskapet har förändrats nästan till oigenkännlighet.

Modultillverkaren MicroSys Electronics har kvalificerat NXP-processorn S32G274A för industriella tillämpningar och har som första företag integrerat den i en systemmodul (SoM System-on-Module). Modulen är tänkt att användas i exempelvis realtidsanslutna fordon, mobila och stationära maskiner samt testutrustning för fordon.

Pekskärmar används redan som alternativ till strömställare, rattar och andra reglage i bilen. Tyvärr är den plana, släta ytan ett säkerhetsproblem: det går inte att känna vad du gör, så du måste titta. I höga hastigheter eller tät stadstrafik kan detta leda till farliga situationer.

Galliumnitrid är på väg in i en ny fas där det behövs volymproduktion och tillförlitliga leveranser till alla nya tillämpningar som är under utveckling. Priset på GaN-komponenter behöver dessutom komma ned ordentligt så att det går att dra nytta av fördelarna utan att betala ett premium.

En färsk ISO-standard och ett certifierat RTOS hjälper dig hindra angripare från att komma åt bilens säkerhetskritiska system.

AI-modeller kan vara imponerande i experimentsituationer, men för praktiska tillämpningar krävs ytterligare några processteg som inte syns i labbet: indata och utdata från modellen kan inte användas som de är.

Större företag som vill dra nytta av maskininlärning behöver idag anställa en expert på data science (analys av big data) om de vill samla in stora datamängder.

I takt med att världen blir allt mer uppkopplad via Internet of Things (IoT) och annan kommunikationsteknik har normen blivit att använda billiga och kompakta integrerade MCU/rf-moduler på 32 bitar och med flera sensoringångar.

Redan innan Coronapandemin lämnade vi spår efter oss när vi rörde oss ute i verkligheten, på allt vi rörde vid. Fingeravtryck har alltid gått att hitta överallt på allt från trappräcken och dörrhandtag till tryckknapparna på kaffemaskinen. Det var inget de flesta av oss förut ens lade märke till och än mindre reflekterade över.

Teknik för att kartlägga omgivningen i tre dimensioner används för tillämpningar inom allt fler områden – från smartphones till fordon och industri.
En av lösningarna är att använda ToF (Time of Flight) baserad på lidarsensorer.

UV-ljus spelar en nyckelroll för att desinficera och sterilisera ytor. Utbrottet av Covid-19 har gjort det än mer efterfrågat samtidigt som lysdioder med UVC-ljus öppnar för nya möjligheter.

Den snabbt växande datatrafiken leder till att näten förbrukar allt mer energi och därmed bidrar till koldioxidutsläppen. För att motverka detta använder operatörerna gärna förnybara energikällor liksom energilagring.

Med 5G kan den fullständiga potentialen i sakernas internet förverkligas genom uppkoppling av maskiner, föremål, enheter och människor.

Mängden data som behöver flyttas mellan olika enheter växer exponentiellt. Det handlar om information från sensorer och ställdon samt information till användarna vilket gör att traditionella kopparledningar inte längre är ett alternativ.

Går det att mäta sitt blodtryck med medicinsk noggrannhet utan att sätta en manschett runt armen?

Det finns ingen universell tejplösning för medicinsk fixering av sensorer. Valet kan vara komplicerat. Hänsyn tas till bland annat bekvämlighet, luftgenomsläpplighet, fuktgenomsläpplighet och vätskebeständighet. Ibland måste sensorn och tejpen i en nödsituation snabbt kunna avlägsnas och fästas på nytt.

Utbildad sjukvårdspersonal har länge förstått att vitalparametrar är de viktigaste indikatorerna på en patients hälsa, även om den pågående covid-19-pandemin också har ökat förståelsen för hur betydelsefulla de är hos oss andra.

Levererar du komponenter på rulle, så kallad tape-and-reel? Genom att äga hela processen från formningen av försänkningarna i remsan till att placera komponenterna i dessa minskar du riskerna för problem samtidigt som kostnaderna sjunker och tiden från beställning till leverans blir kortare.

Läckage från olje- och gasledningar är ett stort problem. Det är uppenbart att det är nödvändigt att tidig kunna upptäcka utsläpp av kolväten.

Effektivitet är typiskt något som en ingenjör mäter i procent. Men det är i generell mening också en grundbult för all innovation och utveckling.

Två års implementeringstid och osäker nytta. Det är två av riskerna – ja, till och med sanningarna – när det kommer till MES-system, överordnade system som visualisera och dokumenterar produktionsprocessen.

Här vill vi fokusera på en mycket vanlig typ av antenn som garanterat alla idag kommit i kontakt med till vardags – små1) antenner för olika typer av uppkopplade prylar.

En co-processorarkitektur kombinerar en mikrokontroller (MCU) med en FPGA. MCU:n ger snabb och flexibel utveckling medan FPGA:n ger prestanda och flexibilitet.

Organisationen PICMG har lanserat en ny standard för fjärradministration av COM-HPC (High Performance Computing  – en formfaktor för högpresterande inbyggnadsmoduler).

Projektet Zephyr (www.zephyrproject.org) har ägnat de senaste fem åren åt att utveckla ett öppet realtidsoperativsystem (RTOS) för IoT applikationer.

Digitala konstruktioner baserade på signalprocessorer är ett av alternativen för att realisera GaN-FET-tillämpningar i 48 V som ska klara höga frekvenser och ha hög verkningsgrad. Orsaken till det är att det saknas styrenheter utformade för att fungera med GaN-FET.

 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus