JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Open RAN: Allt blir Open RAN

Var Open RAN slår igenom först beror på vem man frågar och hur förutsättningarna ser ut. Få verkar dock tro att befintliga nät kommer att påverkas inom de närmaste åren, de är för komplexa och det finns för små vinster att hämta för operatörerna.

Framförallt är det helt nya nät och nischtillämpningar som står först i ledet. Japanska Rakuten är paradexemplet på det förstnämnda som alla lyfter fram men även amerikanska Dish. Bägge bygger 5G-nät från grunden. Rakuten har dessutom ett stort antal anställda som tar hand om integrationsarbetet vilket är tämligen unikt bland operatörerna. Normalt sköter den som levererar näten integrationen och ser till att nätet fungerar optimalt.

De bästa chanserna för Open RAN på kort sikt ser annars ut att finnas i glesbefolkade områden där näten är enklare, kanske även när man förtätar näten i ett affärscentrum eller en arena liksom för privata nät för att exempelvis koppla upp en fabrik.

– En sak är dock säker för företagsnäten, de här kunderna köper lösningar, de vill inte plocka godbitar, säger Sandro Tavares på Nokia.

En av tankarna med Open RAN är annars att det ska gå att bygga mobilnät på samma sätt som ett wifi-nät där alla produkter följer en standard och därmed är utbytbara, det ska vara som att plocka lösgodis.

Ingen verkar tro att det ska bli möjlig i närtid. Mobilnäten är helt enkelt för komplexa med bland annat carrier aggregation över många frekvensband och massiv mimo för att det ska fungera från start. Dessutom har få operatörer resurser för att göra integrationen på egen hand.

Rimligt att anta är att den uppgiften kommer att axlas av systemintegratörer som tar helhetsansvaret på samma sätt som Ericsson, Nokia och Huawei gör det idag. Det kan fortfarande vara någon av de tre men också uppstickare som Mavenir eller företag som specialiserar sig på att bygga- och driva nätverk.

– När vi kommer till en kund förväntar de sig att vi kan hantera allt. Vi erbjuder fullständig systemintegration och oavsett vilka delar vi levererat är vi fullt ansvariga för helheten, säger Marko Babovic på Mavenir.

– Vi har sagt att vi ska snabba upp utvecklingen och bredda portföljen med produkter för Open RAN. Vi kommer att leverera de första kommersiella produkter i år, säger Sandro Tavares.

Det handlar om både basband och radioprodukter.

– Målet är att hela portföljen ska stödja öppna gränssnitt.

En intressant produkt som ska komma i år är en intelligent RAN-controller med öppna API:er som gör det möjligt för andra leverantörer att plugga in sina produkter och låta dem styras av Nokias mjukvara.

– På lång sikt ser vi två huvudsakliga segment, ett som fokuserar på end-to-end-nät med hög prestanda, hög kapacitet och energieffektivitet. Det kommer att vara den största marknaden och fokus för Ericsson, säger Matteo Fiorani.

– Sen finns det mindre krävande användarfall som företagsmarknaden och helt nya mobilnät som man kan bygga med öppna gränssnitt och många leverantörer.

Matteo Fiorani anser också att förtätning av mobilnäten är en uppgift som är svår för nya företag i och med att den är så beroende av samspelet med det befintliga nätet för att lyfta prestanda.

Ericsson har nyligen lanserat en Cloud RAN-portfölj för att ge operatörerna större flexibilitet och är ett första steg mot öppenhet.

En sak som Open RAN adderat, som inte finns i mobilvärlden, är så kallade plug-fester där leverantörerna träffas och testar att produkterna fungerar ihop.

 

Läs mer:

Kärt barn med många namn

Varför händer det nu?

Öppenhet ger säkerhet

 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)