JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Börsnoterade Elektronikgruppen ökade omsättning och orderingång något under fjolåret men redovisar samtidigt försämrade marginaler.
Omsättningen för Elektronikgruppen landade på 839 miljoner kronor i fjol vilket är 1,5 procent mer än 2006 då den var 827 miljoner kronor. Orderingången ökade med 6 procent till 853 miljoner kronor.

Resultatet efter finansnetto mer än halverades från 42,2 miljoner kronor år 2006 till 19,6 miljoner kronor år i fjol.

Elektronikgruppen för fram den försvagade dollarn men framförallt ett antal nedskrivningar av både materiella och immateriella tillgångar som förklaring till det försämrade resultatet.

Affärsområdet Electronics, som säljer elektronikkomponenter och system, minskade sin omsättning från 634 miljoner kronor till 600 miljoner kronor. Rörelseresultatet uppgick till 33,9 (42,9) miljoner kronor.

Nedgången förklaras i bokslutskommunikén med den avveckling av olönsamma produkter som gjordes under föregående år. Även den kraftiga dollarförsvagningen samt en minskad försäljning i Finland har inverkat negativt.

Affärsområdet Production Technology, som säljer produktionsutrustning, förbrukningsmaterial samt service- och utbildningstjänster, ökade sin omsättning från 119 miljoner kronor till 121 miljoner kronor. Däremot minskade rörelseresultatet till 6,0 (11,8) miljoner kronor.

Försämringen förklaras med att en svagare maskinförsäljning i Finland och Polen samt ökade avskrivningar i samband med gjorda förvärv. Dessutom har marknaden för maskiner för elektronikproduktion utvecklats ojämnt under året, med minskad efterfrågan i vissa länder och mer stabil efterfrågan i andra. Försäljningen av förbrukningsmaterial, såsom stenciler för kretskortstillverkning, och av eftermarknadsjänster har ökat och står idag för cirka 40 procent av affärsområdets omsättning.
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)