JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Easee slipper åtgärda installerade laddboxar

Brytavstånd och oförmåga att bryta höga strömmar är två av bristerna i norska Easee laddboxar Home och Charge. Dock är de inte så allvarliga att de behöver åtgärdas i redan installerade enheter. Det skriver Elsäkerhetsverket i ett beslut.

Beslutet grundas på att risken för fel av allvarlig karaktär är så låg att det inte är proportionerligt att kräva praktiska åtgärder på redan installerade laddboxar. Istället ska Easee ta fram en prognos över förväntade fel vilket sedan ska följas upp med redovisning av faktiskt felutfall till Elsäkerhetsverket.

– Elsäkerhetsverket bedömer att de möjliga fel som kan uppstå med de berörda laddboxarna i nuläget inte innebär en allvarlig risk för skada på person eller egendom. Det vi vill försäkra oss om med det här beslutet är att det inte uppstår allvarliga fel i utrustningen över tid i takt med att den åldras och slits, säger Per Samuelsson, chef för avdelningen produkter vid Elsäkerhetsverket i ett pressmeddelande.

Laddboxarna Easee Home och Easee Charge är belagda med försäljningsförbud sedan den 14 mars 2023 och får därmed inte säljas i Sverige. Det fanns brister i både dokumentation och teknisk konstruktion som inte uppfyllde gällande krav.

– Exempelvis så uppfyllde inte Easees jordfelsbrytarlösning de krav som finns på en jordfelsbrytare, vilket den fortfarande inte gör, säger Per Samuelsson.

Easee har tre veckor på sig att överklaga beslutet och två månader på sig att inkomma med sin prognos, sedan ytterligare 10 månader innan de ska återrapportera utfallet.

Här finns beslutet (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)