JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Uppsala mäter elektronens spinn

Forskare vid Uppsala universitet har utvecklat ett instrument som kan mäta energin i material med magnetiska egenskaper som uppkommer av elektronernas spinn. Förhoppningen är att mättekniken på sikt ska kunna bidra till att skapa kretsar som leder olika bra beroende på hur elektronernas spinn är orienterat.  
– Elektroner har inte bara en elektrisk laddning. De uppträder även som små magnetnålar, det vill säga de har spinn och det är en förutsättning för att material ska kunna vara magnetiska. Vårt instrument kan mäta detta och har en känslighet som är cirka 500 gånger större än tidigare instrument, säger professor Svante Svensson, som lett utvecklingsarbetet tillsammans med professor Nils Mårtensson.

Uppsalaforskarna har utvecklat instrumentet – en vinkel- och tidsupplösande elektronspektrometer – tillsammans med det svenska VG Scienta och forskningcentret HZB-BESSY II i Berlin.

Med instrumentet har man bland annat kunnat undersöka materialet vismutselenid som är en så kallad topologisk isolator. Materialet är i sitt inre elektriskt isolerat medan ytan är ledande. Materialet tros kunna användas för att skapa kretsar som leder olika bra beroende på hur elektronernas spinn är orienterat.

– Med detta instrument kan mäta tidsutvecklingen av elektronernas spinn, säger Svante Svensson.

Det svenska forskarteamet har nyligen publicerat resultat kring detta arbete tillsammans med danska och brittiska forskare (se länk). En speciell möjlighet som pekas ut i publikationen är en så kallad spinnfälteffekttransistor.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)