JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Kurser i mjukvaruutveckling möter inte industrins behov

För drygt två år sedan presenterade branschföreningen Swedsoft en rapport om mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. Nu lanserar branschföreningen ytterligare en rapport i ämnet – en uppföljning där extra fokus lagts på att skapa underlag till lärosätens utveckling av kurser för yrkesverksamma.

Dagens rapport från Swedsoft bygger på en undersökning som har genomförts av Statistiska Centralbyrån (SCB). Den följer upp en tidigare studie som presenterades 2018 i rapporten med det passande namnet ”Den osynliga infrastrukturen”.

Nu handlar det om en fördjupning tänkt att ge en mer omfattande bild av mjukvarans och mjukvaruutvecklingens roll i det svenska näringslivet. Undersökningen skickades till 9 384 företag, varav nära hälften svarade. Resultatet har sedan viktats av SCB för att ge en representativ bild av mjukvaruutveckling och mjukvaranvändning i det svenska näringslivet.

Kort sagt kan man konstatera att alla företag idag använder olika former av mjukvarubaserade produkter och tjänster i vardagen. Av dessa utvecklar 22 procent sin egen mjukvara och det är dessa som enligt rapporten är en viktig motor för framtida tillväxt och utveckling.

Anmärkningsvärt är dock att nästan tre av tio företag med egen personal som utvecklar mjukvara uppger att nyutexaminerade, nyanställda utvecklare behöver kompetensutveckling inom teknik och mjukvaruutveckling från början av sin anställning. Resultatet talar för att företag upplever ett glapp mellan den utbildning som finns och de kompetenser som behövs.

Här kan du ladd ner rapporten (länk).

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)