JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nu ska AI-verksamheten på Lindholmen ta form

Den var sparsmakad på detaljer, regeringens annonsering i onsdags om AI-satsningen ”Data Factory & Arena” på Lindholmen i Göteborg. Det beror på att detaljerna fortfarande är under utarbetning.

Nu när regeringen klubbat att Data Factory & Arena ska bli av, börjar arbetet med att precisera vad den ska ägna sig åt. Hur stora resurser i kronor och personer som verksamheten kommer att få, ska besvaras i en förstudie som startar nu.

En av punkterna på programmet är ”metoder och infrastruktur” för att träna AI-algoritmer på stora datamängder.  Projekt för detta kommer att utlysas via Vinnova. 

Verksamheten ska få tillgång till ”avancerad infrastruktur för data och teknik”. Förstudien kommer att svara på frågan vilken teknik som redan finns i landet och som kan nyttjas och vad som behöver skaffas.

Bakgrunden till satsningen är den stora hajp som finns just nu för området artificiell intelligens. Vinnova publicerade den 30 april en detaljerad 182-sidig rapport om AI-statusen i Sverige på företag, förvaltning, forskning och utbildning.

Ett genomgående tema i den rapporten är att Sverige behöver göra satsningar för att hänga med. Det som nu ska bli Data Factory & Arena är något som föreslås i rapporten som en prioriterad satsning: ”samverkansmiljöer i forskning, utbildning och innovation, med avancerade infrastrukturer för data och teknik”.

Begreppet ”Data Factory” i namnet kan behöva en förklaring. Den speciella typ av artificiell intelligens som är i ropet kallas djup maskininlärning och ett av dess tillämpningsområden är att analysera stora datavolymer, som exempelvis sensordata, bilder, journaler eller statistik.

En av Lindholmens grunduppgifter blir att hjälpa till att ta fram sådana datavolymer, för att ge forskare och utvecklare något experimentera med och göra tillämpningar på. Den blir en ”datafabrik”.

Samma idé finns utomlands, kan man se i Vinnovarapporten. USA vill utveckla ”gemensamma offentliga datamängder och miljöer”. Frankrike vill uppmuntra företag dela med sig och bygga  potter av gemensamma data och dessutom att ”skapa data som ligger i allmänhetens intresse”. Finland pratar om behovet av god tillgång till kvalitativa data för att träna och bygga AI-tillämpningar.

Drygt tio aktörer har hittills deklarerat sin avsikt att delta i Data Factory & Arena. Bland dem Volvo, Chalmers, Göteborgs universitet och Stena.

– Senaste dagarna har många företag kontaktat oss om att också komma med i detta. Detta är ett initiativ som ska hitta former för att vara inkluderande och öppet, säger Lindholmens vice vd Maria Hedlund tll Elektroniktidningen.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)