JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Umeå blir ”Smart city” på EU-pengar

Rabatt om du tar bussen till butiken, och parkeringsplatser med solladdare till elbilar – det är två av de projekt som Umeå ska genomföra för 40 miljoner kronor från EU:s Horisont 2020-program

Projekten genomförs i stadsdelen Universitetsstaden i Umeå. 

Ett av delprojekten är en ny sorts busshållplats som ger snabbare av- och påstigning, och minskar energiförlusterna för uppvärmning av bussen vintertid. 

Enskilda byggnader och hela stadsdelen kommer att regleras för att reducera värmeeffektbehovet. Hyresgäster kommer att kunna göra aktiva val – med peppande återkoppling – för att minska energianvändning och klimatpåverkan när man inte är hemma. 

Carina Aschan

– Det vi utvecklar i Umeå, kommer andra städer i Europa att följa och studera för att kunna ta efter, säger projektledaren Carina Aschan på Umeå kommun.

Hela Universitetsstaden kommer att drivas exklusivt av förnyelsebar energi. Och så ska olika verksamheter på området ”byta energi” med varandra. 

– Ledorden är att ”dela utan egen vinning - bara gemensam vinning”, berättar Carina Aschan.

Verksamheterna har olika behov olika tider på dygnet och året och kan dela med sig av överskott. Till exempel har universitetet inte lika mycket behov av kyla på sommaren som universitetssjukhuset.

I området finns solceller, och geolager som ska kunna laddas med värme eller kyla från allas eventuella överskott och sedan användas av den som behöver det. 

– Detta är ett utvecklingsprojekt, så vi har inte ännu alla detaljer klara.

Pengarna kommer från EU:s Horisont 2020-program.

Projektet bedrivs av kommunen, Umeå Energi, Upab, Akademiska Hus, Västerbottens läns landsting, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Umeå universitet. 

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)