JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Utvecklingspengar till energieffektiva lastbilar
Projektet Volvo Energieffektivt Fordon har i första etappen fått 9,3 miljoner kronor i bidrag av Energimyndigheten. Målet är att utveckla tunga lastbilar med 50 procent bättre transporteffektivitet än dagens alternativ.
Volvokoncernens projekt Volvo Energieffektivt Fordon ingår i FFI-programmet – som är ett samarbete mellan Energimyndigheten, Vinnova, Trafikverket och fordonsindustrin – men är också en del i ett femårigt samarbete inom ramen för Sveriges energiforskningsavtal med USA.

Målet med projektet är att förbättra transporteffektivitet för tunga lastbilar i Nordamerika och Europa med 50 procent. Transporteffektivitet definieras som fordonets vikt multiplicerat med bränsleförbrukningen och är mätt i ton-miles per gallon. För att nå dit ska utvecklingsarbetet täck in hela fordonet, från drivlina och motor till aerodynamik och rullmotstånd.

– Transportindustrin har ett särskilt ansvar och det här forsknings- och utvecklingssamarbetet har stor betydelse för vårt arbete med att ta fram den teknologi och de fordon som både våra kunder och samhället i stort behöver, säger Michael Balthasar, projektledare Volvo Technology, i ett pressmeddelande.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)