JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ögoninstrumentet som blickar mot Europa

Ögoninstrumentet som blickar mot Europa

Visserligen startade Bioresonator redan år 2000, men det var först sju år senare som produktutvecklingen började. Och i höstas utsåg en juryn bestående av erfarna personer inom den svenska medtekindustrin det lilla Umeåbolaget till det svenska småföretag inom medicinteknik som har störst chans att slå internationellt.
Bioresonator
Ort: Umeå
Startår: 2000
Produkt: Sensorsystem som mäter ögontryck
Antal anställda: 4
Bioresonator har utvecklat ett instrument som mäter trycket i ögat, en tonometer. Den kan användas för att på ett tidigt stadium upptäcka glaukom (grön starr), en sjukdom som annars kan ge blindhet.

– Vi använder resonanssen­sorteknik för att känna av kontaktytan mot ögat och på så sätt mäta trycket i ögat, förklarar Per Hallberg, utvecklingschef på Bioresonator.

Kraften avslöjar trycket
Mätningen går till så att instrumentets sensorspets läggs an mot ögat. Den kraft som sensorn måste använda för att få tillräcklig kontaktyta mot ögat är då proportionell mot trycket i ögat. För själva mätningen används en givare som känner av kraften och en resonanssensor som detekterar kontaktytan, därefter beräknas trycket som ju är kraft per ytenhet.

För att röra sensorn mot ögat krävs finmotorik.

– Vi använder en mikromotor som Piezomotor i Uppsala utvecklat åt oss. Den väger bara två gram, berättar Per Hallberg.

För övrigt inkluderar systemet bland annat mjukvara, två processorer, en för motorn och en för mätdata, samt en display som visar mätdata.

Utvecklingen har skett i samarbete med Norrlands Universitetssjukhus, som gjort konstruktionen och tagit fram de första forskningsprototyperna.

– Sjukhuset här är speciellt för svensk del med avseende på att det finns en medicinteknisk forsknings- och utvecklingsavdelning som bedriver behovsstyrd verksamhet i nära samarbete med klinikerna, säger Per Hallberg, som på halvtid är medicinteknisk forskare på sjukhuset.

Bioresonators tonometer kommer i två varianter, en helautomatisk och en som man styr med joystick. Den senare är billigare och alstrar en ljudsignal när sensorspetsen trycker tillräckligt mot ögat. Den används främst av speciallister som själva har kunskap nog att styra mätningen.

Europamarknaden i fokus
Enkelheten att använda är annars en viktig detalj för det svenska systemet, som i framtiden även skulle kunna användas av optiker för mer noggrann mätning än vad som är möjligt idag.

– Idag har optiker och vårdcentraler väldigt enkla mätmetoder. Med vår teknik skull man kunna minska antal personer som skickas vidare till speciallister, säger Linda Nyström, marknadsansvarig på Bioresonator.

Eftersom produkten är CE-märkt står EU i försäljningsfokus. Fram till nu har man också lyckats knyta till sig tio distributörer inom Europa och Bioresonator har hittills tillverkat cirka 200 instrument hos kontraktstillverkaren Orbit One i Kalix.

– Vi ser speciellt hög potential i Italien just nu. Dels är distributören där väldigt aktiv, dels riskerar vår största konkurrent som har cirka 85 procent av marknaden att tvingas ta bort sin produkt eftersom den kräver en speciell infärgning av ögat som kan komma att förbjudas. Vi behöver bara vanligt bedövningsmedel, säger Linda Nyström.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)