JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Flyttar beslut och övervakning närmare hemmet

Flyttar beslut och övervakning närmare hemmet

Medicinteknikföretaget -Ortivus vill göra skillnad – inte bara i kampen mellan liv och död utan även i mindre dramatiska situationer. 
En viktig ingrediens i den strävan har varit att lyfta ut sjukhusets övervaknings-resurser och beslutsstöd till ambulansen, med förlängning ända in i hemmen.
Ortivus, som ligger i Danderyd strax norr om Stockholm, har haft en tuff väg att vandra sedan starten 1985. Men med den nylanserade modulära plattformen MobiMed Smart har företaget hittat en egen nisch genom att erbjuda samma övervakningsstandard i ambulansen som på sjukhuset.

– Vi började som ett rent medicinteknikföretag med egenutvecklad hårdvara för att mäta EKG för att följa infarktutvecklingen hos patienter, berättar Per Karlsson, ansvarig för forskning och utveckling på Ortivus.

Fast för ett litet företag med relativt små serier visade det sig snart att utvecklingskostnaden blev alltför hög. Så istället för att bygga in EKG-hårdvaran i monitorn har företaget övergått till att köpa in ruggade dator som man sedan lägger den egna mjukvaran på.

Samtidigt har den egenutvecklade mätenheten – som numera finns i fyra varianter – lyfts ut till en pytteliten låda vid sidan av patienten. Den enklaste enheten mäter blodtrycket utvändigt (icke-invasivt) medan den mest avancerade även mäter EKG, andning, puls, syremättnad i blodet, koldioxidhalten i utandningsluften liksom invasivt blodtryck.

– Vi lägger inte ner utvecklingsresurser på hårvaran idag men den är fortfarande lika central för oss. Vår styrka är den kliniska biten med tajt koppling mellan övervakning av patienten och själva journalen, säger Per Karlsson.

Övervakningssystemet som Ortivus utvecklat, kallat Coro-Net, var till en början avsett för sjukhus. Det finns på över hälften av alla svenska hjärtintensivavdelningar och består av en bäddenhet, en centralstation och en arbetsstation.

Bäddenheten är trådlöst kopplad till en liten batteridriven mätenhet som i sin tur är ansluten till patienten.

Centralstationen placeras vanligtvis i receptionen på sjukhusets hjärtintensiv och där kan flera patienter övervakas samtidigt. Exempelvis kan centralstationen användas för att via tele-metri kontinuerligt övervaka patienter som är uppe och går i sjukhuskorridorerna med sin lilla mätenhet på höften.

– Mätenheterna kommunicerar hela tiden med utplacerade accesspunkter som skickar informationen vidare. Vi använder Bluetooth som vi utvecklat en egen stack för. Eftersom mätdata måste vara tidssynkroniserat använder vi Bluetoothklockan för att tidsstämpla signalen innan den skickas, förklarar Per Karlsson.

Arbetsstationen, som också ingår i övervakningssystemet, används för att analysera enskilda patienter. På senare tid har den även blivit sjukhusets förlängda arm ut i ambulanserna.

Det var i slutet av förra året som Ortivus lanserade sin nya mjukvaruplattform för övervakning och beslutsstöd i ambulanser, kallad MobiMed Smart. Plattformen är ett tillägg till företagets lilla pekskärms-dator som trådlöst övervakar patienten i ambulansen, men som också enkelt kan bäras med om en patient exempelvis befinner sig i sin lägenhet.

– Det vi fokuserar på nu är mer uppföljning, med journal och beslutsstöd redan i ambulansen eller hemmet. Personalen fyller i en checklista utgående från hur patienten mår och får då lite av en diagnos av patienten, säger Rikard Hellqvist, marknadsansvarig på Ortivus.

Tanken är att beslutsstödet ska lägga grunden för en mer enhetlig och strukturerad bedömning av patienter tidigt i vårdkedjan. Samtidigt kan så kallad triagering, som ger varje patient rätt prioritering och vård börja redan i ambulansen, vilket gynnar både patienter och vårdpersonal.

– Historiskt har ambulanspersonalen plockat upp en patient och kört den till akuten där man kan bli sittande länge om man inte är särskilt sjuk. För äldre kan det vara väldigt påfrestande. I många fall vore det bättre att få stanna hemma, säger Rikard Hellqvist.


Övervakningen i ambulansen har bakgrund från hjärtintensivvården med en rad fördelar som exempelvis säker överföring av EKG direkt till sjukhuset.
 
Journalen är utvecklad i nära samarbete med ambulanspersonalen och gör att dokumentationen kan börja redan i ambulansen, vilket ger ett bättre informations- och patientflöde.
Samtidigt finns det tillfällen då patienten är illa däran och ambulanspersonalen behöver stöd av en läkare på sjukhuset.

– Från ambulansen kan man i så fall skicka ett larm direkt till arbetsstation på det sjukhus man vill nå. Behörig personal där kan då se all information som samlats in i ambulansen och därefter lägga till information, säger Rikard Hellqvist.

Kommunikationen mellan Ortivus enheter på sjukhuset sker med Ethernet, men i ambulansen får personalen förlita sig på GPRS, 3G eller liknande. Någon realtidskommunikation mellan ambulansen och sjukhus går alltså inte att garantera. Är 3G-täckning bra kan den visserligen nästan jämföras med Ethernet, men på många ställen i Sverige är det inte ovanligt med flera minuter utan kontakt.

– Därför buffrar vi alltid all data och ser till att allt skickas över korrekt när det går, säger Rikard Hellqvist.

För vårdpersonalen på sjukhuset är det till stor hjälp att kunna se vad som skett i ambulansen. Men samtidigt som de medicinska besluten flyttas ut från sjukhuset till ambulans blir journalförning också allt viktigare – inte minst i ett juridiskt perspektiv.

Ortivus har 20 anställda i Sverige och England. Idag förlitar sig över 1 000 ambulanser och 500 vårdplatser på akutsjukhus på företagets lösningar. Tidigare i år utrustades exempelvis 200 ambulanser i England och 28 ambulanser vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg med den nylanserade plattform MobiMed Smart.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)