JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

OECD varnar Sverige

Under år 2011–2012 gjorde det internationella forumet OECD en genomgripande översyn av den svenska innovationspolitiken på uppdrag av den dåvarande regeringen. Nu kommer en uppdaterad översyn som pekar på att kvaliteten i svensk forskning visar en negativ trend.
– Rapporten visar att det finns svagheter i den svenska innovationspolitiken och att inte alla tidigare satsningar har fallit väl ut, säger Charlotte Brogren, Vinnovas generaldirektör.

– Flera av OECD:s rekommendationer går i samma riktning som de förslag Vinnova fört fram till regeringen inför den kommande forskningspolitiska propositionen.

I november 2012 överlämnade OECD en utvärdering, inklusive analyser och rekommendationer, av svensk innovationspolitik. Rapporten pekade då på vikten av att Sverige fortsätter att agera strategiskt och långsiktigt för att förbli ett av de länder i världen med det mest gynnsamma innovationsklimatet. Hela rapporten finns här (länk).

Nu har OECD överlämnat en uppföljning av den tidigare utvärderingen till regeringen. Den nya rapporten pekar enligt Vinnova på att kvaliteten på svensk forskning blir allt sämre. OECD menar att Sverige har ett splittrat system för styrning av forsknings- och innovationspolitiken, eftersom den är utspridd på många departement och myndigheter.

Några slutsatser som OECD drar i rapporten är:

• Det är avgörande att öka förutsättningarna för strategiskt ledarskap vid universitet och högskolor – inte minst genom ett reformerat resursfördelningssystem

• Sverige behöver få in tydliga incitament för samverkan i ett reformerat resursfördelningssystem

• Sverige behöver arbeta mer systematiskt och politikövergripande med samhällsutmaningar som en utgångspunkt för forsknings- och innovationspolitiken

• Vinnovas satsningar på strategiska innovationsprogram och utmaningsdriven innovation är viktiga och bör få förstärkt budget
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)