JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vill stoppa konfliktmineralerna vid källan

Vill stoppa konfliktmineralerna vid källan

EU-kommissionen, -rådet och -parlamentet har enats om en kompromiss i frågan om hur de så kallade konfliktmineralerna ska stoppas. Huvudansvaret läggs på raffinaderier och smältverk som ska kunna visa att de fyra konfliktmineralerna tenn, tantal, volfram och guld inte kommer från gruvor som kontrolleras av framförallt gerillagrupper i östra Kongo.

Frågan om konfliktmineralerna har vållat strid i inom EU. Så sent som för ett år sedan skärpte parlamentet oväntat ett förslag från kommissionen vilket i princip skulle göra det nödvändigt för alla företag som utvecklar och tillverkar elektronik att garantera att det inte förekom konfliktmineraler som utvunnits av någon gerillagrupp i produkterna (länk).

Efter ett år av förhandlingar är förslaget nu tillbaka vid ungefär samma punkt som innan den senaste omröstningen, att EU vill ha kontroller tidigt i kedjan där det också är enklast att förvissa sig om ursprunget. Därför blir det raffinaderier och smältverk som ska stå för kontrollen. Små importörer undantas dock från kraven.

Samtidigt vill EU utveckla ett rapportsystem för både små och stora företag som använder produkter som innehåller konfliktmineraler för att sätta press på underleverantörskedjan. Hur detta rapportsystem ska utformas och vilka företag som ska omfattas, framgår inte av pressmeddelandet från EU-kommissionen (länk).

Förlaget ska nu beredas, och kan komma att antas av parlamentet innan årets slut. Sedan ska det ratificeras av rådet innan det blir bindande för medlemsländerna.

Den amerikanska lagstiftningen – känd som Dodd–Frank Act – omfattar bara östra Kongo medan EU-förslaget inte pekar ut enskilda länder eller områden. Förutom östra Kongo skulle därför Indonesien, Colombia och Kina kunna räknas som konfliktområden.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)