JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Miljonregn över testbäddar och institut

Under parollen Testbädd Sverige satsar regeringen 845 miljoner kronor på strategiska innovationsområden, att stärka industriforskningsinstituten liksom test- och demonstrationsmiljöer.

– Sverige är en internationellt framgångsrik forsknings- och innovationsnation. Samtidigt har vi sett en relativ försvagning av det svenska forsknings- och innovationssystemet i jämförelse med andra framstående nationer. De medel som regeringen investerar i forskning och innovation måste därför läggas på smarta satsningar som kommer samhället till del, säger Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning i ett pressmeddelande.

Regeringen lanserar därför Testbädd Sverige som ska vända utvecklingen. Målsättningen är att det ska bli mer attraktivt för enskilda entreprenörer och industrin att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.

Testbädd Sverige innehåller olika typer av satsningar inklusive 500 miljoner kronor till de strategiska innovationsområden, pengar som ska räcka fram till och med 2020 och som fördelas via Vinnova och Formas.

Dessutom ska det statliga stödet till industriforskningsinstituten öka. Det nya storinstitutet Rise (som innefattar SP, Swedish ICT och Innoventia likosom knappt hälften av Swerea) får 100 miljoner mer i grundanslag per år från 2018.

I septembernumret av Elektroniktidningen, som delas ut till våra prenumeranter nu på måndag, finns en intervju med Rise vd Pia Sandvik som hoppades på ökade statsanslag.

Regeringen ger också Vinnova 75 miljoner kronor från och med 2018 och ytterligare 25 miljoner kronor från och med 2019 till test- och demonstratormiljöer. Två exempel på dylika är AstaZero mellan Borås och Göteborg som är skräddarsydd för fordonsindustrin och PEA i Norrköping med fokus på tryckt elektronik.

Vinnova får också 20 miljoner kronor extra per år från och med 2018 och ytterligare 10 miljoner kronor per år från och med 2019 för en utökad satsning på bidrag för verifiering av forskningsresultat och projekt.

Slutligen ger regeringen Vinnova 5 miljoner för insatser inom standardisering, en aktivitet som regeringen beskriver som en förutsättning för en produkts globala kommersialisering, spridning och långsiktiga utveckling.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)