JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Nominerad till Europas bästa uppfinnare

Lars Liljeryd är enda svensk bland de nominerade till European Inventor Award 2017 som delas ut av det Europeiska Patentverket den 15 juni. Liljeryd är nominerad för sin banbrytande ljudkomprimeringsteknik som halverar datamängden utan att försämra kvaliteten.

– Vetenskapen som ligger till grund för digitaliseringen av ljud präglas av väldigt traditionellt tänkande. Jag kom in med en helt annan infallsvinkel på problemet, vilket gjorde att jag och SBR ibland uppfattades som ett hot gentemot de etablerade "sanningarna", säger Lars Liljeryd i ett pressmeddelande.

SBR eller Spectral Band Replication minskar ljudfilens storlek till omkring hälften samtidigt som ljudkvaliteten hålls intakt. Tekniken är idag en del i de allra mest spridda formaten och metoderna för strömning, lagring och uppspelning av digitalt ljud. 

Före SBR hade komprimeringsteknikerna i grunden bestått i en och samma sak – att sortera ut och spara enbart de ur ett lyssnarperspektiv mest väsentliga frekvenserna i ljudet. Detta fungerade också mycket bra. När AAC-standarden introducerades som en efterföljare till MP3 var komprimeringsgraden så hög som 90 procent, eller en filstorlek motsvarande 10 procent av originalfilens storlek. I och med AAC ansågs komprimeringstekniken dock ha nått vägs ände; ytterligare grad av komprimering skulle leda till alltför stora utvecklingskostnader resursmässigt, skriver patentverket i pressmeddelandet.

Lars Liljeryd gick sin egen väg genom att inse att ljudets högre frekvenser är en spegling av dess lägre frekvenser. Det borde alltså räcka med att spara enbart de lägre frekvenserna för att kunna återskapa även de högre frekvenserna i samband med uppspelning. 

För att komma vidare i utvecklingsprocessen tog han hjälp av ett ingenjörsteam bestående av bland andra Kristofer Kjörling, Per Ekstrand och Fredrik Henn, och bildade en mindre start-up.

I takt med att arbetet blev alltmer komplext växte behovet av ytterligare expertis. Lars Liljeryd tog kontakt med Fraunhoferinstitutet i tyska Erlangen, som utvecklat både MP3 och AAC.

Med hjälp av en mindre mängd riskkapital kunde Lars Liljeryd grunda företaget Coding Technologies år 1997 och skapa ett dotterbolag i Tyskland med 15 kodningsexperter utköpta från Fraunhofer.

2002 integrerades SBR fullt ut med AAC, vilket innebar upp till en halvering av filstorleken jämfört med tidigare. 2007 köptes Coding Technologies för omkring 1,6 miljarder kronor av Dolby. Lars Liljeryd fortsatte arbeta fram till sin pension i fjol som teknisk expertrådgivare. 

Han har också hunnit med att grunda några medicinteknikföretag däribland Diabetes Tools.

På hans cv står också trummis i flera rockband, hammondorgel-expert och ljuskonstnär (länk).

Den tidigaste träffen i Elektroniktidningens arkiv på Lars Liljeryd är från 2001.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)