JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

REPORTAGE

Komponentbristen har lett till att det inte längre går att dra upp och ned beställningar på det sätt som kunderna varit vana vid. Priserna har ökat plus att det blivit svårare att byta EMS-partner. Det är några av kommentarerna från Peter Lindegren som är inköpschef på kontraktstillverkaren Inission.

Den globala marknadsplatsen är jättebra om man hela tiden vill pressa priset och ha billiga grejer – den skapar och uppmuntrar ett slit-och-släng-samhälle. Jag skulle vilja se regionala marknader som kan stå på egna ben. Det ger en bättre balans, menar Christer Landen, Sverigeansvarig på Glyn.

Vi befinner oss i en fullständig storm av brister. Jag har jobbat med spotmarknaden sedan 1984, först på Ericsson och sedan i egen regi, men ingenting liknar detta, säger Peder Olausson som är vd på distributören och komponentmäklaren Rotakorn.

Uppstartsföretaget Photon Sports vill ge idrottare ett träningsredskap som i realtid kan mäta faktorer som snabbhet, reaktionstid, riktningsförändring, spänst och explosivitet. Det görs genom att följa rörelsen med en 3D-kamera och omedelbart ge feedback. Planen är att lansera en första produkt för fotbollsspelare i sommar.

Adopticums passion är att hjälpa små och stora företag i norra Sverige att förstå och dra nytta av optisk mätteknik. De mindre stöttas genom en välplanerad innovationsmiljö. De större genom kommersiella uppdrag, men också innovationsprojekt samt matchning med teknikintensiva bolag som levererar en injektion nya lösningar för fortsatt konkurrenskraft.

NeoLund är något så ovanligt som ett stiftelseägt utvecklings- och konsultbolag specialiserat på optoelektronik. En hörnsten i verksamheten är att omvandla forskning från universitet till industriella plattformar som kan återanvändas för nya tillämpningar.

När 5G är på allas läppar har forskarvärlden vänt blicken mot framtiden. För Emil Björnson innebär det ett skifte från att studera mobilmaster omgivna av användare till att omge användarna med ett stort antal små antenner. Tanken är att individer som är nära varandra ska kunna dela på samma mobilfrekvens, samtidigt som effektförbrukningen kan minska drastiskt.

Svenska Laserfabriken knoppades av från Tillämpad fysik på KTH år 2017 för att kommersialisera skräddarsydda laserlösning. Pandemin har dock satt verksamheten på sparlåga.

Terahertzområdet ligger frekvens­mässigt mellan millimetervågsområdet och ljus. Det kallas ofta för ”the Terahertz gap” eftersom det är förhållandevis outforskat. Fysikgruppen på KTH har varit med och utvecklat en avstämbar och förhållandevis billig ljuskälla för ett Natofinansierat Terahertzprojekt i Algeriet.

Vertikalkavitetslasrar med världens kortaste emissionsvåglängd – 310 nm – det har en forskargrupp ledd av Åsa Haglund lyckats skapa i nanotekniklabbet på Chalmers. Det är den allra första VCSEL:n som lasrar inom UVB-området. Hemligheten är gruppens metod att lyfta av det ljusemitterande materialet från substratet, så att högreflektiva dielektriska speglar kan ta plats på båda sidor.

Äntligen har det efterlängtade bygget av en testbädd för elektromobilitet dragit igång i Sverige. Det handlar om tre anläggningar som ska kunna utföra avancerad provning av centrala delar i elektrifierade fordon och farkoster. En vd har just tillträtt och snart är utrustning på väg in.

 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus