JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Upptäcker och stör ut drönare

För Elektroniktidningens läsare är tyska Rohde & Schwarz välkänt för sina test- och mätinstrument. Företagets systemsida är troligen mindre känd trots att utrustning för att spåra drönare funnits i produktportföljen ett tiotal år.

– Vi ser ett stort intresse för drönarspårning, det har blivit en tydligt växande marknad i Sverige och Europa, säger Kristoffer Hermansson, Sverigechef för Rohde & Schwarz.
Det tyska företaget har drönarspårarutrustning för både civilt och militärt bruk. I stort sett är det samma typer av radiobaserade system och metoder som används av militära och civila aktörer förklarar Olaf Eissrig som är senior produktspecialist på företaget och ansvarar bland annat för systemen för drönarspårning.

Skillnaderna mellan civilt och militärt är främst att de militära utrustningarna oftast är helt kundanpassade och dessutom kombineras med andra typer av sensorer och flera typer av motmedel. När det handlar om militära system har företaget hittills fungerat som underleverantör till en partner i Tyskland som har ansvaret för integrationen av systemet.

På den civila sidan däremot har Rohde & Schwarz huvudansvaret. Även om intresset för området är mycket stort så finns ännu förhållandevis få installationer på plats. Totalt har företaget levererat omkring 50 till 60 system i Europa. I Sverige finns kanske ett handfull system, enligt Kristoffer Hermansson.

– Här arbetar vi ofta mot offentliga kunder och då kan säljcykeln ofta vara uppemot tre till fem år. På den privata sidan går det snabbare.

Några kunder nämner han inte. Men han säger att bland befintliga och tänkbara slutanvändare finns flygplatser, kärnkraftverk, kriminalvårdsanstalter och andra offentliga byggnader.

Rohde & Schwarz marknads­för sin produktportfölj för spårning och detektering av radiostyrda drönare under namnet Ardronis. Radiostyrda drönare använder antingen wi-fi eller egna radioprotokoll som drönartillverkarna själva utvecklat för de fria ISM-näten. Radioprotokollen utnyttjar nästan alltid frekvenshoppning (FHSS, frequency-hopping spread spectrum). Även Ardronis kombineras med andra typer av sensorer, vanligast är video, säger Olaf Eissrig.

Systemet är enbart avsett för drönare som styrs med radio. Om man vill upptäcka drönare som följer en förprogrammerad rutt eller navigerar med någon AI-lösning så får man använda andra tekniker som radar.

Ardronis-systemen klarar att känna igen och koda av många av styrprotollen eftersom det har ett bibliotek med protokoll för olika drönare och som byggs på efter hand. När man detekterar ett radioprotokoll som är känt, så avslöjas positionerna för både drönare och pilot. Ardronis känner igen protokollen för de flesta drönare som finns på ­marknaden. Även drönare med okänt protokoll kan lokaliseras.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

I Ardronis-familjen ingår fyra grundpaket där det enklaste enbart kan spåra drönare som styrs via wlan. Det mest avancerade kan läsa av radiotrafiken mellan drönare och pilot och även pejla positionen för drönare där kommunikationen är oläsbar. Den kan dessutom störa ut drönaren, vanligen återgår drönaren då till sin startposition när den tappar kommunikationen. Men Eissrig påpekar att de tyska export­restriktionerna är hårda för den typen av störningsutrustning. Man får inte minst räkna med en omfattande prövning för att få använda ett sådant system i Sverige. Prislappen för de olika Ardronis-systemen ligger på mellan 200 000 kronor och omkring 5 miljoner.

Läs även: "Vill skydda oss mot drönare".

De leder bekämpningen av drönare

Stora företag i försvarsindustrin, bland annat Saab, är aktiva för att bekämpa drönare med olika motmedel. Det konstaterar två olika marknadsanalysbolag som bedömer att marknaden just nu är värd mer en miljard dollar och i kraftig tillväxt.

Marknadsanalysföretaget Markets­andmarkets förutsäger att marknaden ökar till 1,47 miljarder dollar under 2023. Den årliga tillväxten de kommande fem åren förutspås till knappt 28 procent per år. Uppgifter från analysföretaget Mordor Intelligence (!) pekar i samma riktning. Företagen har publicerat var sin rapport om ”Anti-Drone Market”.

Naturligt nog är det försvarsindustrin som leder utvecklingen av motmedel mot drönare. Drönare används som vapensystem på slagfälten. Men drönarna ser ut att bli en allt viktigare komponent i den gråzon mellan krig och fred som innefattar terrorhandlingar, hot, störningar och obehörig informationsinsamling. På den civila sidan har övervakning av flygplatser och inflygningszoner etablerat sig som en viktig tillämpning för drönarspårning.

Idag används främst radar och radiobaserade system för att upptäcka drönare. Systemen kompletteras oftast med ytterligare typer av sensorer som videokameror och känsliga mikrofoner.

Försvarsindustrin utnyttjar tre huvudsakliga metoder för att bekämpa drönare. Det är för det första att använda radio- och mikrovågstekniker för att störa ut signaler eller förstöra drönarens elektronik. Man använder också laserstrålar eller skjuter helt enkelt ner drönaren med kulor och krut.

Som framgår av artiklarna här intill är det inte ett alternativ under fredstid att låta vrakdelar av drönare falla ner inom ett bebott område. I civila tillämpningar försöker man därför spåra var piloten befinner sig. Mordor Intelligence ger också exempel på andra rätt fantasifulla motmedel. Det är till exempel jaktdrönaren Drone Catcher som skjuter nät som fångar in fientliga drönare. Är drönaren allt för stor för att transporteras bort av jaktdrönaren, släpps den ner till marken i en fallskärm. Ett annat hot man förbereder sig för är angrepp av svärmar av drönare, alltså inte bara av enstaka drönare.

De ledande företagen när det gäller motmedel mot drönare är SRC, Raytheon och Lockheed Martin från USA. Av europeiska företag pekas särskilt franska Thales och italienska Leonardo ut. Svenska Saab finns också med på en lista med de 15 viktigaste leverantörerna, enligt Mordor Intelligence.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)