JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 14 RoHS-förbrytare polisanmälda
Var femte elektronisk leksak och hemelektronikprodukt innehåller för höga halter av bly. Det visar en analys som Kemikalieinspektionen gjort.
Under det senaste året har Kemikalieinspektionen (Kemi) kontrollerat efterlevnaden av RoHS-direktivet. Undersökningen ingår i ett större EU-projekt som ska redovisas under våren. Redan nu är den svenska delen klar och det visar sig att 17 av 79 testade elektriska leksaker, 8 av 29 hemelektronikprodukter och 2 av 21 lampor innehöll för mycket bly.

De svenska företag som har importerat produkterna har polisanmälts.

Enligt RoHS-direktivet, som antogs 2006 och som snart kommer i en skärpt variant, får en lång rad produkter innehålla maximalt 0,1 procent av bly, kvicksilver, sexvärt krom och flamskyddsmedlen PDBE och PBB. Kadmium får inte finnas i halter över 0,01 procent.

De testade produkterna köptes in i leksaksaffärer och hemelektronikaffärer. Utvalda komponenter analyserades med Kemikalieinspektionens XRF-instrument, en ”pistol” (länk) som direkt ger en indikation på om det finns förbjudna ämnen på ytan av den produkt som bestrålas av röntgenkällan i instrumentet.

De delar som vid denna screeninganalys visade sig innehålla förbjudna ämnen skickades till ett externt laboratorium för en utförligare analys.

Analyserna visade att det förutom bly även fanns krom och brom, men den analysmetod som användes kan inte avgöra om det är de förbjudna formerna av ämnena som uppmätts. I de fall då krom och brom hittades informerades importören eller tillverkaren om detta och rekommenderades att själva undersöka i vilka former ämnena förekom.

Det har tidigare funnits indikationer på att billig elektronik är sämre på att uppfylla kraven i RoHS-direktivet jämfört med dyrare elektronik. Därför jämförde Kemikalieinspektionen även priserna. För hemelektronik och lampor stämde resultatet väl överens med tidigare indikationer.

Men för leksaker var efterlevnaden till och med lite sämre hos de dyrare leksakerna. Det kan bero på att dyrare leksaker, till exempel radiostyrda bilar och båtar, innehåller flera elektriska komponenter där bristerna oftast finns.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)