JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Mobiler får drag av Facebook
Telekomindustrin laddar nu för att lansera en ny generation mobiltelefoner 2009. Lockbetet är framför allt Presencefunktionen som automatiskt kan uppdatera varje mobiltelefon i världen med uppgifter om när en annan abonnent är tillgänglig och vilka av alla kommunikationsalternativ som kan nyttjas.
Telekomindustrin lanserar nästa år ett helt paket nya datakomtjänster Många är redan kända från Internet, till exempel chat och presence, men där erbjuds de med proprietär teknik. Telekombolagen vill göra tjänsterna tillgängliga i mobila och fasta nät i global skala för miljarder användare baserat på standardprodukter.

Ambitionen är att dominera en marknad som kan bli värd hundratals miljarder kronor per år. Telekombolagen utmanar därmed Microsoft, Cisco, IBM och Google som idag dominerar inom Internetbaserade tjänster byggda på proprietär teknik. Telebolagen vill helt enkelt sälja en lösning som garanterar global kommunikation mellan miljarder abonnenter.

En gemensam strategi för telekomindustrins utrullning har formats av Rich Communication Suite Initiative (RCS). Där ingår världens ledande systemleverantörer, stora telefontillverkare och nätoperatörer.

En miljard mobiler inom fem år
Ericsson räknar med ett snabbt och brett genombrott.

Microsoft tror att telekomvärlden misslyckas

Datajätten Microsoft är skeptisk till telekomindustrins RCS-vision.
– Jag tror att telekomindustrin får svårt att lyckas med RCS. Jag tror de har en betydande uppförsbacke, säger Micael Berger, produktchef Unified Communication i Microsoft.

Han menar att nätoperatörerna måste bevisa för marknaden att de kan leverera enligt sin vision innan Microsoft tar dem på allvar.

Microsoft erbjuder idag till företagssektorn Office Communication Server 2007. Där ingår tjänsterna presence, chat, video-web och IP-telefoni.

Microsofts mål är att 2010 ha 100 miljoner användare för kommunikationstjänsterna. På lång sikt är målet att nå flera hundra miljoner användare, lika många som använder Microsoft Office, anger Berger.

Datakomjätten Cisco ser mer positivt på RCS.

– RCS är ett bra initiativ. Den stora utmaningen för nätoperatörerna blir prissättningen. Om priset blir rätt och tjänsterna är lättanvända kan det bli en framgång för telekomindustrin, säger Henrik Bergqvist, teknikchef Cisco Sverige.

– Ett SMS via mobilnäten är idag otroligt mycket dyrare än ett chatmeddelande via Internet. Frågan är om nätoperatörerna är beredda att sänka kostnaden för SMS, säger han.

– Idag använder många stora företag IM (Instant Messaging) för sin interna kommunikation. Jag räknar nu med genombrott för standardiserad IM. Den trenden växer, säger Bergqvist.

Han tror att stora företag kommer att införa samtrafik med andra företags privata IM-system och med publika IM-tjänster. Mindre företag och privatpersoner kommer enligt honom att välja publika tjänster.

– Ericsson räknar med att det finns över en miljard abonnenter med RCS-telefoner inom fem år. Huvuddelen av abonnenterna kommer att ha mobila terminaler, typ 3G, HSPA och LTE. En stor andel kommer att vara pc i fasta och mobila nät, säger Vladimir Durovic, Ericssons ansvarige för IMS-relationer.

Många av RCS-terminalerna blir nya GSM-telefoner. Men de får bara en begränsad tjänsteuppsättning, framför allt Presence och meddelandetjänster.

– Abonnenter med mobilt eller fast bredband kan få tillgång till alla RCS-tjänster, även IP-telefoni, säger Vladimir Durovic.

– RCS är ett av de starkaste skälen för mobilabonnenter att byta till en ny mobiltelefon de närmaste åren, jämte mobil-tv. Vi bedömer att de flesta mobilabonnenter i industriländerna kommer att ha en RCS-mobil inom fem år, säger han.

Han tror att RCS fått spridning i Västeuropa, Asien och Nordamerika inom två år och att RCS-tjänster inom fem år kommer att erbjudas av ett hundratal nätoperatörer på minst 20 viktiga marknader.

– Införandet av RCS är av strategisk betydelse för hela telekomindustrin. Det långsiktiga målet är att RCS införs i mobila och fasta terminaler hos alla operatörer, säger Durovic.

Medlemmar i RCS:

Systemleverantörer: Ericsson, Nokia, Huawei, Alcatel-Lucent, Motorola, NEC, TMN och Toshiba.

Telefontillverkare: Nokia, Samsung, Motorola, Sony-Ericsson och LG Electronics.

Nätoperatörer: AT&T, NTT, NTT DoCoMo, KDD, Vodafone, France Telecom, Telefonica, Emobile, SFR, SK Telecom, Softbank, Swisscom, Telecom Italia Mobile, Telstra, Bouygues, Telenor och Teliasonera.

Elektroniktidningen har talat med Ericsson, Sony-Ericsson, Nokia, Nokia Siemens Networks, TeliaSonera och Telenor som alla bekräftar ambitionerna. Ericssons prognos är mest aggressiv.

– Det är inte orimligt att 20–25 procent av världens mobilabonnenter har RCS-terminaler om fem år och att RCS får mer spridning än mobil-tv. Min bedömning är att inom 12 månader lanserar någon RCS-baserade tjänster i Norden, säger Sten Nordell, strategichef på Telenor.

Ericsson och France Telecom
Det var Ericsson och France Telecom/Orange som tog initiativet till industrigruppen RCS våren 2007. Idag ingår åtta systemleverantörer, sex telefontillverkare och 17 tunga nätoperatörer. Förhandlingar pågår om att flytta in RCS i GSM Association, världens tyngsta operatörsorganisation med 3,2 miljarder mobilabonnenter. Besked väntas i slutet av månaden. Då kan RCS bli telekomindustrins gemensamma strategi, precis vad Ericsson och Nokia vill.

Göte Andersson: Håller Ericssons prognos?

Telekomindustrins aggressiva satsning på RCS visar industrins vilja att nå genombrott för datakommunikationstjänster i global skala.

Den amerikanska Internetindustrin har visat att det finns en verklig massmarknad för Instant Messaging, chat och e-post via Internet. Nu planerar mobilindustrin införa dessa tjänster i stor skala i mobilnäten, och särskilt i de nya mobila bredbandsnäten borde det blir intressant. De stora mobiloperatörerna har därtill en fantastisk marknadsposition med nationell täckning och de är normalt även stora leverantörer av bredband.

Tanken är nu att RCS-tjänsterna ska rullas ut på marknad efter marknad efter överenskommelse mellan de stora mobiloperatörerna i varje land.

Nyttan för en svensk mobilabonnent hos Telia är naturligtvis i första hand att kunna nå alla andra svenska mobilabonnenter och bredbandsabonnenter med RCS-tjänster, oavsett om de finns hos Telia, Telenor, Tele2, 3 eller i något svenskt bredbandsnät.

Traditionellt i telekomvärlden svarar den lokala, regionala och nationella trafiken för 80–90 procent av volymen för kommunikationstjänster. Det innebär att RCS-trafiken i huvudsak blir en nationell affär. Den globala nyttan handlar till största delen om att billiga standardiserade och massproducerade produkter används i näten.

En kritisk fråga gäller abonnenternas intresse. Hur stor andel är intresserade och är de nya tjänsterna tillräckligt bra? Den mest spännande frågan är därför om Ericssons prognos håller. Över en miljard mobilabonnenter med RCS-telefon inom fem år skulle innebära ett snabbt och dramatiskt genombrott.

RCS är ingen standardiseringsorganisation, utan fokuserar på att forma en gemensam strategi för telekomindustrin för att införa redan existerande standarder. Målet är att verkligen få global räckvidd. Det finns standarder som inte slagit igenom därför att industrin inte i praktiken enats om att införa en fungerande global tjänst, till exempel MMS.

I RCS version 1 finns sju tjänster: Presence, Service Capability distribution/discovery, multimedia messaging, Chat, File Transfer, Video Share och Image Share. Leverantörer och nätoperatörer genomför nu interoperabilitetsprov för att säkra att tjänsterna verkligen kan erbjudas i global skala. I RCS version 1.1 finns den intressanta pc-klienten, som gör pc:n onlineansluten till nätoperatören. En första version av pc-programvaran beräknas vara framme i september.

Presencetjänsten är en grundbult i RCS strategi. Grundprincipen är att en enskild abonnent i sin adressbok i såväl mobiltelefonen som pc:n får ständig uppdatering om när och hur en annan abonnent kan nås och via vilka kommunikationstjänster. Först sker dock en frivillig överenskommelse där abonnenterna accepterar detta.

Adressboken uppdateras med tre slag av information.

• Tillgänglighet. Abonnenten redovisar sin tillgänglighet enligt fördefinierade alternativ.

• Fritext. Abonnenten kan i text och bild ange vad man vill.

• Elektroniska kommunikationstjänster. Abonnenten anger då möjliga alternativ.

Enklare använda nya tjänster
Tanken är att göra det enklare för abonnenten att kommunicera och att börja använda nya tjänster. För nätoperatören blir Presence dessutom ett verktyg för att snabbt och i stor skala införa nya tjänster. I steg ett är tanken att använda Presence för meddelandetjänster. I framtiden ska Presence även användas för annat, såsom onlinespel.

Det primära är att abonnenten lättare ska kunna välja det för tillfället bästa kommunikationsalternativet, oavsett om det är pc, mobil eller något annat.

Den grundläggande tekniska förutsättningen för att Presence ska få global spridning är standardisering på ett antal områden, framför allt i signaleringsnätet för trafik mellan terminal och operatör.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus