JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Dörren till Sony Mobiles tidigare testlabb är öppnad

Dörren till Sony Mobiles tidigare testlabb är öppnad

I våras sålde Sony Mobile sin hårdvarurelaterade testverksamhet i Lund till indiska Tech Mahindra. Därmed ska labbet – som tidigare fokuserat på test i utvecklingsskedet för Sonys räkning – öppnas brett mot elektronikindustrin. En viktig milstolpe framåt är att få labbet ackrediterat enligt ISO17025 för olika testmetoder.
Det var i april som beskedet kom att Sony Mobile säljer delar av sitt testlabb i Lund. I stort delade företaget på labbets resurser, där den mjukvarurelaterade testningen som exempelvis inkluderar wifi-certifiering och -testning samt applikations-, protokoll- och operatörstestning behölls medan den hårdvarurelaterade testningen såldes till Tech Ma-hindra.

– För tillfället håller Sony på att plocka ner en del av testutrustningen för att flytta över den till grannhuset. Så det är lite rörigt, säger Håkan Sjöberg, som tidigare ansvarat för hårdvarutestningen hos Sony Mobile och nu ansvarar för testverksamheten i Tech Mahindras nya labb.

Labbet är välutrustat när det kommer till mobil kommunikation. Här finns en arsenal med dyr utrustning som täcker in allt från GSM- och UMTS- till LTE-signalering.

Under Sony-tiden har labbet använts för intern så kallad pre-compliance testning, det vill säga test i utvecklingsstadiet. Den del som Tech Mahindra nu tagit över har främst arbetat med olika former av rf-tester, som den strålning som absorberas i hjärnan (SAR), elektromagnetiska störningar (EMC) och en mängd andra utstrålade och ledningsbundna tester.

– Nu tittar vi på att även expandera utanför mobiltelefoner. SAR- och rf-delarna är visserligen begränsade, men vi har också stor erfarenhet inom EMC. Mobiltestning bygger på grundläggande EMC-standarder och våra system är i grunden byggda för det. Där ser vi att vi kan få in nya kunder med en mängd olika typer av elektriska produkter.

Tech Mahindra är en bred leverantör av lösningar och tjänster till telekomindustrin och har sedan tidigare testlabb i Indien och USA. Den del av Tech Mahindra som labbet i Lund numera är knutet till har hittills varit väldigt fokuserat på testning av mjukvaruprotokoll och operatörsrelaterad test.
Lundlabbet är Tech Mahind-ras första europeiska testlabb och även företagets första labb som fullt ut arbetar med hårdvarutest. Labbet har sex fast anställda samt ett flertal timanställda. Verksamheten här ska bli det indiska företagets nav i Norden, men också fungera som ett strategiskt labb för hela EMEA-regionen.
Tech Mahindra ingår i jätte-koncernen Mahindra Group med 155 000 anställda världen över och ett marknadsvärde på 15,9 miljarder dollar.
Ett annat framväxande område som intresserar Tech Mahindra är maskin-till-maskin-kommunikation, M2M, eller det andra kallar prylarnas internet, IoT.

I framtiden vill företaget kunna erbjuda test av alla de rf-moduler som kommer att sitta i princip överallt. Liksom av fordonsplattformar som använder mobilteknik som 2G och 3G, men även LTE.

– M2M har en inriktning mot mobilbranschen men inkluderar inte bara mobiltelefoner utan allt som har en inbyggd transmitter. Vår utrustning är väldigt specifikt inriktad mot den typen av industri. Därför är den väldigt intressant, förklarar Håkan Sjöberg.

OEM-tillverkare som integrerar flera olika radiostandarder, som bluetooth, wifi och GPS med mobilteknik, är också intressanta framtidskunder som labbet siktar på att erbjuda testverksamhet som ger globala typgodkännanden.

Ett viktigt steg i detta arbete är att få labbet ackrediterat enligt den internationella standarden för laboratorier ISO17025, vilket är ett krav för att få utföra certifieringstestning. När tiden är inne är det Swedac, Styrelsen för teknisk ackreditering och teknisk kontroll, som utför ackrediteringen.

– Initialt tittar vi på att ackreditera SAR-delen av labbet efter internationella standarder som gäller för oss, primärt amerikanska och europeiska.

Målet är att ha SAR-ackrediteringen färdig under detta år. Därefter är planen att ackreditera labbet för andra testområden, EMC är ett sådant.

Än så länge är Sony labbets största kund, men ambitionen är att knyta till sig nya kunder i förs-ta hand ifrån närområdet.

– Vi har kommit en hyfsad bit på väg att etablera kontakt med lokala företag. Vi har möts av många som inte vetat om att denna testmöjlighet finns och de ser mycket positivt på att vi ligger så nära. Vid framförallt EMC-testning vill kunden gärna vara på plats för att lösa eventuella problem direkt, säger Håkan Sjöberg.

Samtidigt finns det konkurrens på nära håll. På andra sidan bron, i Köpenhamn, har exempelvis Delta ett stort labb som många företag i närområdet använder för sin ackreditering. För Lundlabbet är de potentiella kunder.

På sikt är också tanken att den testkompetens som genom åren byggts upp i Lund ska generera affärsmöjligheter på global nivå.

– Genom att få övriga delar inom Tech Mahindra att förstå vad vi gör kan de fånga in kunder från andra delar av världen. Våra tjänster ska in i företagets globala erbjudande. Däremot är det inte tänkt att bygga upp ett liknande labb någon annanstans, säger Håkan Sjöberg.

En titt i labbet
I labbet finns en uppsjö dyra test- och mätinstrument som i kombination med den sex man starka personalen ska bana väg för nya kunder, även om Sony Mobile fortfarande är störst. Verksamheten här kan sammanfattas i ett fåtal huvudområden, där SAR-systemet (Specific Absorption Rate) enligt Dasy5 – med robot, arm och prob – är ett av de nyaste och mest avancerade.
Här finns tre Dasy5-system, belägna i skilda skärmade rum. De levererar noggranna mätresultat. Som komplement finns ett iSAR-system för snabb relativ mätning. Det är en typ av platta med en mängd inbyggda antenner som man lägger testobjektet på. Efter några sekunder fås ett grovt SAR-värde.
Labbet har även fyra skärmade rum som kan användas för så kallade rf-konformanstest för GSM, UMTS och LTE. Dessutom finns en heldämpad kammare för utstrålade spuriouser samt så kallad OTA-test (over-the-air) för GSM, UMTS, LTE, wlan och bluetooth.
För EMC-test finns två snarlika större halvdämpade kamrar med löstagbara absorptionsplattor på golvet. Den ena för test med utstrålat fält (emission), den andra för påstrålat fält (immunitet).
Slutligen finns ett antal mind-re plåtskärmade rum, cirka 2 x 4 meter stora, där man exempelvis kan testa ESD, ledningsbunden emission, ledningsbunden immunitet, surge, burst och spänningsfall.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)