JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Ericsson och Chalmers fördjupar samarbetet

Foto: Jan-Olof YxellEricsson och Chalmers fördjupar samarbetet

Chalmers har sedan länge ett omfattande samarbete med Ericsson på IKT-området men det nya avtalet innebär en ny samverkansmodell jämfört med idag och initiativet väntas ge flera positiva effekter, bland annat när det gäller att attrahera studenter.
– Vi lyfter kontakterna mellan Chalmers och Ericsson till högsta nivå vilket möjliggör en långsiktig och framsynt dialog. Vi kommer att ha återkommande möten för att diskutera de strategiska frågorna kring forskning, utbildning och nyttiggörande, och på så sätt fånga upp behov och omvandla dem till konkreta operativa aktiviteter, säger Chalmers rektor Karin Markides i ett pressmeddelande.

Ett självklart område är 5G som rymmer många komplexa frågeställningar och därför behöver diskuteras på ett övergripande strategiskt plan vad gäller forskning och kompetens.

– Alla använder tekniken idag och området kommer bli än viktigare framöver. Det finns enorma möjligheter inom informations- och kommunikationstekniken, och även för dem som vill arbeta i branschen. Ericsson verkar i en teknikintensiv bransch som dessutom utvecklas mycket snabbt. Vi behöver kunna rekrytera ledartalanger med en mycket stark teknisk förankring, säger Sara Mazur, forskningschef på Ericsson i pressmeddelandet.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)