JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Radar ska säkra järnvägskorsningarna
Steget från 77 GHz till 79 GHz kan synas försumbart men den tillgängliga bandbredden ökar från 1 GHz till 5 GHz vilket leder till ökad upplösning i avstånd plus mindre risk för störningar från andra system. Det nya radarsystemet för övervakning av järnvägskorsningar ska utvecklas av Denso, Qamcom, Amparo och Acreo inom ramen för Vinnovas strategiska innovationsprogram Smartare Elektroniksystem.
Järnvägar är ett säkert transportmedel och antalet dödsfall bland järnvägsresenärer minskar stadigt. Ett problem som återstår att lösa är olyckor som sker vid järnvägsövergångarna.

Enbart i EU leder kollisioner mellan tåg och bil till ca 1 500 dödsolyckor per år och orsakar dessutom stora materiella skador och trafikförseningar.

Att åtgärda problemet med planskilda korsningar är sällan ekonomiskt eller praktiskt möjligt. Ett alternativ är radarsensorer som övervakar korsningarna och kan varna annalkande tåg om det finns ett hinder på spåret. Det är också vad ”79 GHz UWB Imaging Radar Sensor” går ut på.

Målet är att ta fram en radar på 79 GHz, där finns ett nyligen öppnat band på 5 GHz. Tidigare har man varit hänvisad till 77 GHz bandet.

– 77 GHz-bandet medger en maximal bandbredd av 1 GHz (76-77 GHz) vilket som bäst ger en avståndsupplösning på cirka 2 decimeter. Typiskt har man dock maximalt en avståndsupplösning på cirka 0,3-0,4 meter på grund av begränsningar i ytterkanterna på bandet, man vill undvika läckage till närliggande band, skriver Bengt Münter i ett email till Elektroniktidningen.

Det nya bandet är fem gånger bredare, det vill säga 76-81 GHz. Även om det överlappar det äldre bandet – och kan störas av det – så går det att komma runt med frekvenshoppsteknik.

– För 79 GHz bandet erhåller vi jämfört med 77 GHz bandet fem gånger högre bandbredd och därmed fem gånger bättre avståndsupplösning. Som bäst blir det ca 4 cm.

Projektet är på 4 miljoner kronor och ska vara klart i augusti 2017.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)