JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Miljonregn över modeller av det ihopkopplade samhället
Drygt 25 miljoner får forskare på KTH för att skapa vetenskapliga metoder för att utveckla teknik och tjänster som kommer med det sammankopplade samhället. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för pengarna.
– Hela tiden blir allt fler saker uppkopplade, fler tjänster skapas och fler människor blir involverade. Till slut blir situationen svåröverskådlig, mycket komplex, och därtill svår att begripa. Detta är en av de största utmaningar vi har i samhället, men också en av de största möjligheterna om vi tar oss an problematiken, säger Karl Henrik Johansson, professor i reglerteknik på KTH, i ett pressmeddelande.

Karl Henrik Johansson är ansvarig för forskningsprojektet "Engineering the Interconnected Society: Information, Control, Interaction" som nu får 25,3 miljoner kronor fördelat över fem år. Uppgiften är att beskriva det sammankopplade samhället vetenskapligt, något som anses nödvändigt då komplexiteten ökat något enormt under det senaste årtiondet.

Transportsystem med självkörande och uppkopplade fordon, med både aktiva och passiva förare och passagerare, är ett typexempel på där teknik och människor som ska fungera tillsammans. Ett annat är framtiden energisystem där vi både konsumerar och producerar el via smarta elnät.  

– Vi måste ta hänsyn till tekniken i form av hårdvara och mjukvara, men också samverkan med enskilda människor och sociala aspekter. En stor utmaning i projektet, en av de viktigaste, är att försöka förstå mänskliga beteenden i olika situationer, och att kunna avgöra möjligheter och begränsningar i mänsklig integration och beslutsfattande, säger Karl Henrik.

Inom projektet ska forskarna ta fram modeller som beskriver det sammankopplade samhället, för att sedan analysera modellerna teoretiskt och experimentellt och till slut använda dem. Här ska alltså tjänster och system tas fram som används av människor och som bygger på de utvecklade metoderna.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus