JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Här de första projekten i storsatsningen Wasp
KTH, Linköpings universitet, Chalmers och Lunds universitet är involverade i de första sex projekt som nu annonseras ha fått finansiering ur Wasp, den tioåriga miljardsatsningen på forskning och utveckling inom så kallade autonoma system.
Projekten handlar om system som man på olika sätt försöker göra självstyrande, som transportsystem, molntjänster och digitala kompanjoner, och hur dessa system i sin tur integreras med mänskliga användare

Varje projekt har en finansiering på mellan 3 och 6 miljoner kronor per år. I projekten ingår forskare från minst två och oftast tre universitet. Till det kommer 26 doktorander, postdoktorer och så småningom även industridoktorander.

Professor Bo Wahlberg på KTH koordinerar ett projekt om automatiska transportsystem, som enligt ansökan är en teknik som lovar att effektivisera transporterna av människor och gods, förbättra trafikflöde och bränsleekonomi och minska antalet olyckor.

Professor Karl-Erik Årzén, Lunds universitet, leder ett projekt inom autonoma moln. Systemet ska autonomt kunna fördela kapacitet och andra resurser som fysiskt befinner sig i det distribuerade molnet.

På Linköpings universitet hittar vi professor Anders Ynnerman och ett projekt kring digitala kognitiva kompanjoner för avancerat beslutsstöd. Här ska man titta på hur människor ska kunna interagera med framtidens intelligenta fordon, robotar och andra system. Människan ska kunna fatta beslut baserade på enorma mängder information som måste presenteras begripligt.

Ett projekt inom datadriven utveckling av autonoma system av system – notera metanivån – leds av Chalmersprofessorn Jan Bosch. Här ska man ta fram verktyg som hjälper mjukvaruintensiv svensk industri att utveckla mycket stora system som kontinuerligt drar slutsatser, lär och utvecklar sitt kunnande utifrån sitt eget agerande.

Projektet Lokalisering och skalbarhet i autonoma system handlar om att lokalisera och positionera exempelvis fordon, robotar och människor i storskaliga system. Koordinator är professor Fredrik Gustafsson på Linköpings universitet

Danica Kragic, professor vid KTH, leder ett projekt kring interaktion och kommunikation med autonoma agenter. Här ska man utveckla inlärningsmetoder baserade på kombinationer av kameror, taktila sensorer, laser och andra sensorer. Syftet med inlärningen är att systemen ska kunna anpassa sitt beteende till olika användare.

Wasp (Wallenberg Autonomous Systems Program) är Sveriges största enskilda forskningsprogram någonsin, med en budget på 1,8 miljarder kronor fram till 2025. Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för 1,3 miljarder kronor och deltagande universiteten, Chalmers, KTH, Lunds, Umeå och Linköpings universitet, bidrar tillsammans med industrin med ytterligare 500 miljoner.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)