JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. EU-förhandlingarna om konfliktmineraler har startat

Till mångas förvåning skärpte EU-parlamentet kommissionens förslag om konfliktmineraler vid omröstningen i Strasbourg den 20 maj i fjol. Majoriteten i parlamentet var dock för liten för vissa delar av skärpningen och nu har förhandlingarna kring en kompromiss dragit igång i Bryssel.

3TG

De så kallade konfliktmineralerna är tenn, tantal, volfram och guld vilket på engelska blir 3TG eftersom volfram – grundämne 74, kemisk symbol W – heter tungsten på engelska. Ofta nämns också coltan i samband med konfliktmineraler vilket är korrekt eftersom lagstiftningen även omfattar själva mineralerna och coltan inne­håller både niob och tantal.
Tenn, tantal, volfram och guld utvinns bland annat i länder där det pågår blodiga konflikter. Mest känt är kanske östra delarna av Kongo. Runt fem miljoner människor beräknats ha mist livet i någon av de 27 konflikter som pågår i regionen och som till stora delar finansieras genom brytning av dessa mineraler.

Den amerikanska lagstiftningen – känt som Dodd-Frank Act – omfattar bara östra Kongo medan EU-förslaget inte pekar ut enskilda länder eller områden. Förutom östra Kongo skulle därför Indonesien, Colombia och Kina kunna räknas som konfliktområden.

Varken USA eller EU vill att världen ska sluta handla med konfliktområdena, målet är ­istället att få slut på konflikterna genom att strypa gerillagruppernas inkomster.

USA lag kom redan år 2012 och tvingar företag som är börsnoterade i landet att göra en årlig rapportering som visar varifrån de fyra ämnena kommer. Om de kommer från östra Kongo så får de inte vara utvunna ur gruvor som kontrolleras av någon rebellgrupp.

Den amerikanska lagstiftningen påverkar mellan 150 000 och 200 000 företag inklusive underleverantörer till de börsnoterade företagen.

EU-parlamentet vill att hela försörjningskedjan – från gruvor till elektroniktillverkare, uppåt 900 000 företag – ska försäkra sig om att det inte ingår konfliktmineraler i produkterna. Det ursprungliga förslaget baserades på en frivillig certifiering för smältverk och importörer (länk).

För att få till stånd en lagstiftning inleddes informella förhandlingar mellan rådet, kommissionen och parlamentet den 1 februari. De förs bakom stängda dörrar, rapporterar branschorganisationen IPC.

Målet är att få rådet och parlamentet att enas om ett gemensamt lagförslag.

Rådet kommer att ordna ett antal möten för att identifiera var parterna är överens och var det krävs kompromisser. Därefter sker själva förhandlingsarbetet.

Nederländerna, som leder EU första halvåret 2016, vill få till ett beslut under sin mandatperiod men det är tveksamt om tiden räcker, skriver IPC.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)