JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
onsdag 1 december 2021 VECKA 48

Det byggs all fler solcellsanläggningar på både villatak och som fristående kraftverk. Dock är det inte ovanligt att de förutom el också producerar elektromagnetiska störningar. Forskningsinstitutet Rise vill därför ta fram en vägledning för hur installationerna ska göras så att problemen minimeras.

– Forskning inom det här området har hittills varit lågt prioriterat, samtidigt som studier av utrustning på solelmarknaden pekat på förekomsten av kvalitetsbrister vad gäller elektromagnetiska störningar, EMC, säger projektledaren Urban Lundgren i ett pressmeddelande.

Han arbetar på forskningsinstitutet Rise som genomför projektet i samarbete med Högskolan Dalarna, Swedavia som driver flygplatser och företaget Friendly Power.

Rent praktiskt ska man bygga solelsanläggningar och sedan mäta störningsrana för att få förståelse kring hur den tekniska utformningen och val av utrustning påverkar störningarna. Det gäller både utstrålande och ledningsbundna störningar.

– Vi vill visa hur utformningen av installationen påverkar EMC för den färdiga anläggningen och sprida den informationen till solcellsinstallatörsbranschen. Rise ska utveckla en metodik för att verifiera emissioner från solelanläggningar, och ge bättre insikt i störningarnas omfattning och karaktär.

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus