JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Invigning: Sydsveriges största energilager

Idag invigs södra Sveriges största batterienergilager. Det ligger i Falkenberg och har effekten 5,4 megawatt. Vid en störning i elnätet kan det leverera en effekt som motsvarar det genomsnittliga behovet hos cirka 2 000 villor.

Gustav Bergquist

– Behovet av ny kapacitet för att balansera elsystemet växer i takt med en ökande andel vindkraft och en ökande export av el till EU-länderna, säger Gustav Bergquist, vd på Primrock, i ett pressmeddelande.

Energiföretaget Primrock har byggt och driver anläggningarna i Falkenberg. Den har i uppgift att bidra till stabilitet i det nordiska elsystemets sydligaste elområde, kallat SE4.

Tanken är att det nya batterienergilagren ska stötta det redan ansträngda stamnätet. Det ska avlasta vattenkraften som istället kan användas för andra uppgifter, exempelvis att komplettera vind- och solkraft för mer varaktig balansering.

Det aktuella energilagret har två funktioner i elsystemet. Dels kan den korta reaktionstiden och snabba svarsförmågan gör att det fungerar som ett ”svänghjul” som dämpar fallet vid en större störning. Dels kan systemet mata in effekt som återställer balans och fungera som en brygga till annan reservproduktion vid exempelvis ett fel i en kärnkraftsreaktor.

Båda nämnda tjänster tillhandahålls till Svenska Kraftnät, som ytterst är ansvar för stabilitet och säkerhet i det svenska elsystemet.

Framåt ska enheten i Falkenberg utvecklas ytterligare. Planen är att komplettera med kapacitet för att hantera situationer när det blir för mycket energi i elsystemet, exempelvis om en likströmsledning för export till Tyskland eller Polen slutar att fungera.

Parallellt med detta fortsätter Primrock att förbereda ytterligare platser för att anlägga fler batterienergilager i södra Sverige.

– Det är Primrocks ambition att med nya lösningar och ny kapacitet underlätta omställningen till ett 100 procent förnyelsebart elsystem. När traditionella lösningar inte räcker till är det viktigt att våga investera i lösningar som hjälper Svenska Kraftnät att lösa sin uppgift, säger Gustav Bergquist.

Ingressbild: Anders Andersson
Porträttfoto: Kristina Sahlén

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)