JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sju tunga elektroniksatsningar

Innovationsverket Vinnova satsar 387 miljoner kronor under fem år på elva nya kompetenscentrum med start i januari 2024. Av dessa har sju stycken fokus på halvledare, sensorer, trådlös kommunikation och digitalisering.

Vinnova vill att universitet och företag tillsammans ska bedriva excellent forskning och utbildning inom områden som är viktiga för en hållbar industri och digital samhällsomställning. Totalt satsar universiteten, företagen och Vinnova en miljard kronor de fem första åren, skriver verket i ett pressmeddelande.

Målet är att ny kunskap och banbrytande teknik ska utvecklas, spridas och komma till användning för att skynda på omställningen. Satsningen ska även bidra till att attrahera spetskompetens för världsledande forskning och utveckling i Sverige.  
 
Följande elva nya kompetenscentrum får finansiering:

Advanced Chip Technology (ACT)
Ett kompetenscentrum för att utveckla processer och metoder för utveckling av halvledarkomponenter.  
Lunds universitet
Projektledare: Lars-Erik Wernersson

Nästa generations kommunikations- och beräkningsinfrastrukturer och applikationer (NextG2Com)  
Ett kompetenscentrum inom framtida avancerade kommunikationssystem med fokus på allt från trådlös kommunikationsteknik och nätverk till programvara, data, säkerhet och relevanta tillämpningsområden. (Avancerad digitalisering)
Lunds universitet
Projektledare: Maria Kihl

Sensor Informatics and Decision-making for the Digital Transformation (SEDDIT)
Ett kompetenscentrum för kunskapsuppbyggnad och utveckling inom autonoma system och avancerad matematiska metoder. (Avancerad digitalisering)
Linköpings universitet
Projektledare: Svante Gunnarsson

Continuous Digitalization
Inriktningen på detta kompetenscentrum är att möjliggöra omvandling av den mjukvaruintensiva systemindustrin till en digitaliserad industri som fullt ut kan dra nytta av nästa generations dator- och kommunikationsinfrastruktur. (Avancerad digitalisering)
Chalmers Tekniska Högskola
Projektledare: Jan Bosch

Trådlös infrastrukturteknologi på Chalmers (WiTECH)
Ett kompetenscentrum för att ta fram energieffektiva halvledarkomponenter samt avancerade antenner och sensorer för att minska miljöpåverkan från trådlösa system. (Avancerad digitalisering)
Chalmers Tekniska högskola
Projektledare: Marianna Ivashina

Swedish Wireless Innovation Network (SweWIN)
Ett kompetenscentrum där hållbarhet och energieffektivitet i både trådlös kommunikation och i användningen av hållbara material är i fokus. (Avancerad digitalisering)
Kungliga Tekniska Högskolan
Projektledare: Emil Björnson

Integrated Sensors and Adaptive Technology for Sustainable Products and Manufacturing
Ett kompetenscentrum inriktat mot integrerad sensorteknologi som möjliggör digital realtidsoptimering av industriella produkter och produktionsprocesser för en hållbar industri.
Lunds universitet  
Projektledare: Anders Mikkelsen

Avancerade beräkningar för hållbar industriell värmeöverföring (AdTherM)
Ett kompetenscentrum inriktat mot värmeöverföring i processer inom industrin, exempelvis uppvärmning, kylning, strömning, kokning, smältning och energiåtervinning, men även termokemisk och elektrokemisk energiomvandling.  
Lunds universitet
Projektledare: Christer Fureby

Neutron- och röntgenvetenskap för industriella transformationer
Ett kompetenscentrum inriktat mot hållbar materialteknik och utveckling av hållbara material genom vetenskapliga metodinnovationer för, och stärkt industriell förmåga till, systematisk användning av storskaliga neutron- och röntgenkällor.
Kungliga tekniska högskolan
Projektledare: Peter Hedström

Dig-IT Lab Sustainable Industry
Ett kompetenscentrum inriktat mot att – genom digitalisering för smarta och hållbara byggnader – bidra till att minska energianvändningen och koldioxidutsläppen från byggnaders uppförande och användning.
Kungliga tekniska högskolan
Projektledare: Jonas Anund Vogel

BioGlue-Centre: Kompetenscentrum för Biobaserade Lim  
Ett kompetenscentrum inriktat mot att öka hastigheten i jakten på biobaserade alternativ till de – nästan uteslutande – fossilbaserade lim som används idag.
Sveriges lantbruksuniversitet  
Projektledare: Stergios Adamopoulos

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)