JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
 ETN.fi  Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Hårdvaran får allt mindre betydelse

I januari 2001 var telekomkrisen en realitet, men den hade ännu inte hunnit påverka Ericsson med sina över hundra tusen anställda på allvar. Fyra år senare, när röken har lagt sig träder ett hälften så stort Ericsson fram. Ett företag som ägnar sig mer åt programvaruutveckling än åt produktion, men som för den skull inte blivit ett rent tjänsteföretag. Tvärtom, systemen står i dag för 90 procent av Ericssons verksamhet.
Åren 2001 till 2003 var en nattsvart tid för telekombranschen, och utförsäljningarna och uppsägningsvarslen gick i vida lieslag över Ericsson. När företaget nu kan visa vinstsiffror igen, är det ett annat Ericsson, med mindre än hälften av den omsättning företaget hade år 2000. Antalet anställda har också mer än halverats, både i Sverige och utomlands. I slutet av 2004 hade Ericsson 50 500 anställda, varav 21 300 i Sverige.

Inte många verksamheter har lagts ner av Ericsson, de man inte valt att banta men behålla har man mestadels lyckas sälja till företag som Flextronics, Emerson och Tietoenator. I vissa fall, som Emerson i Söderhamn, har de nya ägarna sedan fått lägga ner verksamheten.

Föga överraskande är Ericssons produktion hårt drabbad. Även Ericsson har flyttat ut tillverkningen till underleverantörer i låglöneländer. Mobiltelefontillverkningen är helt borta och kvar är i princip bara basstationstillverkningen. Huvudsakligen är det 3G-utrustning som tillverkas, produkter som är under konstant uppdatering och ännu inte är stabila nog för att läggas ut på underleverantörer.

2001 arbetade drygt 9000 personer med telefon- och basstationstillverkning på Ericsson i Sverige. I dag är det 3000, varav 400 personer i Nynäshamn nyligen varslats.
Den tillverkning man valt att behålla har man däremot kvar i Sverige. Bara 10 procent av Ericssons fabriksyta finns utanför Sverige. Utnyttjandegraden ligger också i princip på 100 procent, behövs mer kapacitet anlitar man underleverantörer.

Mer tjänster
Ett område som däremot ökat för Ericsson är Global Services. Global Services sköter installation, drift och underhåll av telenät världen över. Redan 2001 kunde man på Ericsson konstatera att driften och underhållet stod för en allt större del av verksamheten. Detta är förstås delvis ett rent krisfenomen. När teleoperatörerna fick ont om pengar valde de att renovera sina befintliga nät i stället för att bygga nytt.

Ericsson verkar hur som helst ha bestämt sig för att ta en större del av nätdriftskakan. 2001 sysselsatte Ericsson Global Services 20 000 personer, huvudsakligen utanför Sverige. I dag är det 15 000 personer, vilket innebär att andelen ökat från en femtedel till en dryg tredjedel av Ericssons personal. Tjänsteförsäljningen stod 2004 för en fjärdedel av Ericssons systemförsäljning. Av tjänsterna var bara en tredjedel installationstjänster.

Även forskning och utveckling har minskat i absoluta tal, men ökat som andel av företaget från en fjärdedel till en tredjedel. I dag är 16 000 personer på Ericsson sysselsatta med forskning och utveckling.

Ericssons omstyrning från hårt till mjukt har fått många att jämföra med den omvandling IBM genomgick under 90-talet. Före omstruktureringen var IBM framför allt en tillverkare av datorutrustning. Efter var IBM systemintegratör, mer av ett konsultföretag än en tillverkare.

Inget IBM
Men skillnaderna mellan Ericsson och IBM är större än likheterna. IBM är fortfarande ett myllrande konglomerat med allt från halvledartillverkning till programvaruutveckling. Ericssons omstrukturering har snarare gått mot en fokusering av verksamhen på utveckling av fasta och mobila telenät.

Ericssons halvledarutveckling och tillverkning har sålts till Infineon, optokomponentutvecklingen har spunnits ut i det självständiga bolaget Northlight Optronics, programvaruutvecklingen i Erisoft har tagits över av Tietoenator, det mesta av kraftsegmentet har sålts till Emerson, och mobiltelefonutvecklingen har lagts över på det hälftenägda Sony Ericsson.

Av det som är kvar faller nio tiondelar under området fasta och mobila system (där även mikrovågslänkarna Minilink ingår).Av övriga verksamheter, främst radarutveckling, mobiltelefonplattformar, energimoduler och kabeltillverkning, utgör inget mer än två procent av Ericssons verksamhet.

Fotnot: Antalet anställda på olika delar av Ericsson är ett vanskligt mått. Ericsson anlitar periodvis en stor del konsulter och inhyrd arbetskraft. På Ericsson i Borås arbetar till exempel förutom de 1100 anställda drygt 200 inhyrda, mestadels från Manpower.

Elias Nordling
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)