JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Per Henricsson: Går det att betygsätta förarassistenter?
Per Henricsson:
Går det att betygsätta förarassistenter?

Amerikanska IIHS (The Insurance Institute for Highway Safety) har testat en Volvo, en Mercedes, två Teslor (S och 3) och en BMW på hur bra de är på att hålla sig i filen och automatiskt bromsa för ett hinder. IIHS kan inte kora en vinnare, alla bilar begår misstag ibland.

Kurvor och krön är svårast för filhållarna trots att testbanan där IIHS kört bilarna har tydligt målade markeringar för mitten av vägen och för sidorna. Alla bilar tappade trots det orienteringen ibland och korsade linjen som de skulle hålla sig innanför. I vissa situationer bad de också föraren ta över när de inte längre kände att de klarade uppgiften.

I ett av testerna med intelligent farthållning följde bilarna efter det framförvarande fordonet som plötsligt väjde för ett stilla­stående fordon. Alla de fem testade bilarna undvek att köra på det stillastående fordonet men en av modellerna väntade längre än de andra med att bromsa vilket ledde till en inbromsning som upplevdes som onödigt hård. 

Bilarna har också körts i verklig trafik där förarna noterat olika misstag som att bromsa för skuggor, att inte upptäcka ett köslut och att en bil svängt av vägen trots att den inte skulle det. Misstaget hänger samman med att det i långsamma köer med tät trafik kan vara svårt att se vägmarkeringarna. Om den intelligenta farthållaren också är inkopplad så kan bilen följa efter den framförvarande bilen när den svänger av.

Intressant att notera är att bilarna kunde uppföra sig på olika sätt när både filhållning och intelligent farthållning var inkopplad jämfört med när ett system var inkopplat.

Försöket visar på svårigheterna att testa även förhållandevis enkla system. Både filhållning och intelligent farthållning klassas som nivå två i den femgradiga SAE-skalan som användas för att beskriva graden av autonomi hos ett fordon. 

Även om IIHS inte vill utse en vinnare, alla bilar har begränsningar och begår misstag, har organisationen ambitionen att ta fram standardiserade tester för att kunna dela ut betyg till olika förarassistenter. 

Frågan är om det ens är möjligt utan att riskera att få samma vilseledande resultat som med tester för bränsleförbrukning och utsläppsnormer, där biltillverkarna optimerat funktionerna efter testcykeln, inte efter verkliga förhållanden.
 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus