JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

I samband med bildandet av en ny forskningsprofil blir Mittuniversitetet nästa universitet att få ett 5G-nät på campus. Fokus är på Industriell IoT med fjärrstyrning av fordon, flygplatser och virkesterminaler som några av tillämpningarna.

Här är universitetens 5G-sajter

Luleå tekniska universitet bygger en testbädd tillsammans med Ericsson, Telia och Tieto med pengar från EU:s regionala utvecklingsfond för utveckling av teknik och tillämpningar och för användning i undervisning.

Umeå universitet bygger ett nät som i princip omfattar hela staden med tillämpningar inom vägtrafik, industri, fastigheter, sport och kultur. En distribuerad orkester och akutmottagningen på sjukhuset som blir direktkopplad till ambulans är ett par exempel. Partners är Ericsson och Telia.

Lunds tekniska högskola är partner med Ericsson och har ända sedan 2011 arbetat med massiv mimo. Idag går den forskningen även ”bortom 5G”. En satsning som annonserades i mars i fjol räcker bland annat till tio nya doktorander.

KTH får Sveriges första permanenta basstation i det kommande 5G-nätet. Tidigare samarbete finns sedan tidigare med Telia och Ericsson och har använt preliminär teknik. Tillämpningarna är bland annat autonom transport, IoT, smarta byggnader, stadsinfrastruktur, industriautomation och virtuell verklighet på distans.

Chalmers har 5G-forskning inom industriell tillverkning och fordon. Inom mimo har Chalmers bland annat tittat på lokalisering. Partners är Ericsson, Huawei, Bosch, Volvo, Nokia och Orange

Också Linköpings universitet har mimo-forskning i 5G i allmänhet och 5G-signalbehandling i synnerhet. Här finns även 5G-forskning inom smarta nät, snabba kretsar, trådlösa sensorer och smarta städer. Huawei och Kina finns som partner i utbyten med forskning och undervisning ända sedan 4G-tiden.

Utöver på universiteten ovan görs 5G-installationer bland annat på Astazero i Borås, Rise EMC i Borås, Rise Acreo i Kista och Einride i Jönköping, typiskt i samarbeten med Ericsson, Telia, Chalmers och KTH.

Telia bygger ett 5G-nät på Mittuniversitetets campus Sundsvall under 2019 med fokus på processindustri. Det sker i samband med bildandet av forskningsprofilen NIIT (Next generation Industrial IoT).

Finansiering tas från de 68 miljoner kronor som KK-stiftelsen beviljat till utveckling av de befintliga forskningsmiljöerna STC och FSCN (Sensible Things that Communicate respektive Fibre Science and Communication Network) .

NIIT blir det enskilt största projektet och satsningen gör det också möjligt att rekrytera expertkompetens inom IoT, två professorer inom AI, internationella gästprofessorer och forskare.

NIIT bygger vidare på den befintliga kompetensen inom inbyggda sensorsystem och industriella nätverk.

Bengt Oelmann

–Det handlar bland annat sensorer som är självförsörjande på energi och har robust kommunikation i industriella miljöer, säger Bengt Oelmann, professor och projektledare.

Telia är central industriell partner och ska sätta upp ett 5G-nät på campus i Sundsvall. Utöver 5G och IoT handlar partnerskapet om artificiell intelligens. Tillämpningar inom processindustrin är det primära fokus.

Det är många universitet som utrustas med 5G-nät just nu: Umeå, Luleå, Lund, KTH, Chalmers, Linköping och nu Mittuniversitet. Se faktarutan nedan!

Mittuniversitetets 5G-nät kommer bland annat att bli tillgängligt för företag i inkubatormiljön BizzMaker i Sundsvall, för att de snabbt ska kunna komma igång och testa lösningar där 5G är en komponent.

Generellt ska det användas för att undersöka kommunikation och distribuerade industriella IoT-lösningar – för att ”analysera möjligheter och utmaningar i 5G-tekniken utifrån kommunikation, karakteristik och nodkomplexitet, applicerat på problemställningar runt massa- och processindustri”.

Artikeln är tidigare publicerad i magasinet Elektroniktidningen.
Prenumerera kostnadsfritt!

En spännande tillämpning blir fjärrstyrning. 5G-nätet har en bättre realtidskapacitet än tidigare mobilnät, med bland annat kortare fördröjningar ner till cirka 1 ms. 5G ska bland annat testas för fjärrstyrning av fordon.

–Vi kommer också att undersöka förutsättningarna för att använda 5G för att fjärrstyra virkesterminaler, berättar Bengt Oelmann.

Ett annat fjärrstyrningsprojekt finns i det nystartade Milo (Miljön i kontrolloopen) som ska studera problemställningar runt fjärrstyrda flygplatser. Här ska forskarna använda det koncept Remote tower som Saab och Luftfartsverket har byggt mellan Örnsköldsvik och Sundsvall.

–Här kommer möjligheten att utvärdera lösningar runt 5G att öka möjligheterna till goda resultat både runt att mäta miljöparametrar på flygplatsen och att optiskt övervaka objekt på och runt flygplatsen.

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)