JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elväg förlängs med två år

Projektet Evolution Road i Lund kommer att kunna pågå i ytterligare två år efter nya anslag från Trafikverket. Projektet gör elvägstester på allmän väg i centrala Lund.

Demonstrations­projektet har pågått i tre år. Resultaten har varit så värdefulla, enligt Trafikverket, att det får förlängt med ytterligare två år.

Elvägsprojektet löper härmed till sommaren 2024.

Jan
Pettersson

– Det innebär att fler fordonstyper kan testas och fördjupade tester utföras för att säker­ställa att tekniken är mogen för att kunna lanseras, säger Jan Pettersson, programchef Elektrifiering på Trafikverket.

Evolution Road vill samla mer kunskap om framför allt höga effektuttag och väg­under­håll i olika klimat. Dessutom ska det säkerställas för storskalig användning.

Stor vikt kommer också att fästas vid kunskapsspridning – svenskt och internationellt. Pandemin har nämligen förhindrat besöksverksamheten.

På en elväg kan fordon ladda under färd. Därmed behöver fordonen mindre batterier. Lösningen ska enligt Evolution Road ge mindre miljöpåverkan än att stanna för laddning.

FAKTA:
Konduktion, markbunden

Det som testas är den elvägsteknik som utvecklas av bolaget Elonroad, som har sina rötter i Lunds universitet. 

Elvägen i Lund består av två varianter av samma teknik: en för stadstrafik och en för landsvägstrafik med högre hastigheter. Den senare är fokus för förlängningen.

Lösningen som används är konduktiv och markbunden. Fordonet har direktkontakt med laddskenorna på vägen via en strömavtagare. Laddningen kan ske både under färd och vid stillastående och fungerar med de flesta elfordon, till exempel personbilar, bussar eller lastbilar.

Evolution Road är ett samarbete mellan: Innovation Skåne, Elonroad, Kraftringen, Lunds kommun, Lunds Tekniska Högskola, Ramboll, Skånetrafiken, Solaris och VTI. Trafik­verket är huvudfinansiär.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)