JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. 2022: Huawei tröstade sig med licenspengar

Kinesiska Huawei tecknade 20 patentlicenser i fjol i USA och EU. Det är en inkomstmöjlighet som bojkotten mot Huawei inte stängt.

År 2019 började kinesiska Huawei portas från EU:s och USA:s telekommarknader. EU och USA upplevde att telekomsystemet höll på att hamna i Kinas händer och bedömde – rätt eller fel – att det var ett problem och att det bara kunde lösas genom att den fria marknaden offrades.

Men det finns en tröst kvar för Huawei och det är licensintäkter. Det vore komplicerat för EU och USA att argumentera att Huaweis inkomster i sig skulle hota rikets säkerhet.

Huaweis grundare Ren Zhengfei deklarerade i våras att patent brukade vara något som företaget ägnade sig åt i självförsvar, men att fokus nu låg på att generera inkomst.

Det finns allt mindre kvar att försvara. Det går inte bromsa Huawei med licenskrav, om Huawei redan är stoppad på en marknad. Så nu är grundarens offentliga instruktion till sina IP-advokater att ”via rimliga priser generera en lämplig avkastning på Huaweis R&D”.

Portningen har paradoxalt gett Huawei en god förhandlingsposition. Allteftersom Huawei stängs ute från konktrakt med olika EU-länder så krymper de områden där Huawei behöver teckna korslicenser och pengarna flödar istället bara åt Huaweis håll. År 2021 var det första år någonsin då Huaweis IP-intäkter översteg IP-utgifterna.

På samma sätt har Huawei i princip en god förhandlingsposition vid eventuella konflikter. Motståndaren har allt mindre att hota med. Med domare och jury på sin sida skullle Huawei kunna sätta stor press på motvilliga licenstagare. 

Men det är förstås just där som skon klämmer – EU:s och USA:s domstolar är inte på Huaweis sida. En USA-senator försökte tvärtom under 2021 genomdriva att Huaweis möjligheter att driva in licensintäkter i USA skulle begränsas.

Men tillsvidare kan licenspengar strömma in. Under 2022 tecknade Huawei 20 stycken licensavtal i Europa och USA. Nya och förlängda. Det är tidningen SCMP som håller räkningen.

Under slutet av året förnyade Huawei exempelvis sitt licensavtal från 2017 med Nokia. Inga villkor publicerades.

Licenstagarna är inte bara telekomföretag utan även biltillverkare som BMW, Mercedes-Benz och Audi – summa 15 stycken som kommer att tillverka lika många miljoner bilar med licenserad Huaweiteknik. 

Det är inget unikt för just Huawei att jaga  licensavgifter från biltillverkare. Det är en etablerad taktik i exempelvis patentkartellen Avanci. 

– Det är härligt att se vår teknik hjälpa automotive och andra vertikaler med deras digitalisering, säger Huaweis IP-chef Alan Fan.

Licenspengana går rakt in i Huaweis forskning och utveckling, lovar han.

Fler branscher bortom telekom står på tur att börja få licensräkningar för telekomteknik. Avanci har försiktigt börjat bearbeta den allt större IoT-marknaden och varför skulle Huawei inte följa i spåren?

Under de tre åren 2019 till 2021 fick Huawei in 1,3 miljarder dollar i patentlicensering. I rena siffror är Huawei den som har flest 5G-patent – 110 000 i 45 000 familjer – även om konkurrenterna kan peka på undersökningar som säger att Huaweis patent är av lägre kvalitet.

Under 2021 omsatte Huawei totalt 100 miljarder dollar. Bojkotten sänkte omsättningen med 29 procent och bröt därmed en evigt stigande trend.

Årets omsättning tros sjunka med ytterligare en tiondel.  Omsättningen är fortfarande tre gånger större än Ericssons och fyra gånger större än Nokias men Huawei är verksamt på betydligt många fler områden.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)