JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Branschen ser ljust på framtiden

Branschen ser ljust på framtiden

Efterfrågan på elektronik växer stadigt och det tillverkas både mönsterkort och kretskort i Sverige. Det är två av de viktigaste slutsatserna från de djupintervjuer som ”Smartare Elektroniksystem” genomfört med 170 företag i elektronikbranschen.

– Man ser ett ökat beroende av elektronik oavsett vilken typ av företag det är. Det blir fler och fler produkter som innehåller elektronik, säger Magnus Svensson, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Smartare Elektroniksystem, som är en del av Vinnovas, Energimyndigheten och Formas gemensamma satsning på strategiska innovationsområden.

Under fjolåret intervjuades personer från 170 företag inom elektronikindustrin för att få en fördjupad förståelse av branschen och vad som behövs för att stärka den.

Förutom att branschen ser ljust på framtiden vill Magnus Svensson trycka på ett det tillverkas både mönsterkort och kretskort i landet.

– Jag tror mycket på att om man pratar om det bidrar man till att bygga en svensk värdekedja,  då ökar chanserna att företagen söker efter en svensk leverantör när de ska tillverka.

Undersökningen visar exempelvis att 90 procent av de intervjuade företagen tillverkar i Sverige. 18 procent av dessa är kontraktstillverkare och två tredjedelar av dem köper mönsterkort i Sverige.

– Man kan tro att det inte längre tillverkas mönsterkort i Sverige längre med det stämmer inte, säger Magnus Svensson.

Av undersökningen framgår också att de svenska värdekedjorna kan bli bättre genom ökat samarbete och de är sårbara då det oftast bara finns en aktör. Speciellt efterfrågar de mindre företagen nätverk och mötesarenor, en uppgift som Smartare Elektroniksystem bland annat arbetar med att täppa igen. En av aktiviteterna är heldagsseminarier som startar 24 maj i Västerås (länk) och fortsätter i höst till Luleå, Göteborg, Linköping och Sundsvall.

Andra slutsatser i rapporten är svårigheterna för företagen att hitta rätt kompetens för forsknings- och utvecklingsprojekt liksom problem med kompetensförsörjning.

Hela rapporten finns här: (länk)

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)