JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Studie om batterier i elnätet

Vårt elsystem måste förändras i takt med att fossil energi fasas ut. Då kan batterielager vara en flexibel pusselbit. I en ny studie framgår det hur batterilager på olika sätt kan bidra i energisystemet, men också att exempelvis nya lagar, nya affärsmodeller och en större satsningar på forskning och utveckling krävs.

Branschföreningen Power Circle har i samarbete med forskningsinstitutet Rise och Uppsala universitet undersökt vilka möjligheter, hinder och drivkrafter som finns för batterilager i elnätet. Studien har delfinansierats av Energimyndigheten genom forskningsprogrammet Samspel.

Bakgrunden till studien är att elsystemet befinner sig i förändring i och med att nya typer av elanvändning – exempelvis laddning av elbilar – och elproduktion – såsom sol och vind – införs när fossilt ska fasas ut. De senaste åren har kapacitetsbrist på regional nivå diskuterats mycket, men det finns många andra utmaningar. Batterilager är en resurs som kan bidra med flexibilitet.

Samtidigt finns det tydliga oklarheter kring batterilager. Bland annat handlar det om svårigheter för elnätsbolag att jämföra kostnader och att få lönsamhet i projekt eftersom ett batterilager kan komma olika aktörer till godo. Till det kommer att elnätsbolagen inte kommer att få äga batterilager annat än i vissa extrema undantagsfall, vilket gör att nya affärsmodeller måste utvecklas.

Studien slår fast att: ”För att batterilager, nya tekniker och affärsmodeller som möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av elnätet ska få en chans att introduceras behövs förutsättningar att konkurrera på lika villkor med traditionella investeringar.”

En fallstudie som gjorts i Norge visar dessutom att landet lyckats bättre än Sverige med att skapa incitament för resurseffektiva investeringar och FoU-projekt för elnätsbolagen.

Slutsatsen är att Sverige kan göra mer för att anpassa lagstiftning och reglering, skapa nya marknader och affärsmodeller för upphandling av flexibilitetstjänster samt för att få till pilotprojekt och FoU så att elnätsbolagen kan bygga kunskap och minska risker förknippade med nya tekniker.

Här kan du läsa en kort version av rapporten på 16 sidor (länk).

Här kan du läsa den fullständiga rapporten på totalt 67 sidor (länk).

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)