JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Elektrifieringen kräver mer metall

Med dagens råvaruproduktion kommer metallerna inte räcka för den ökade användningen. Det visar en rapport från Chalmers. Lösningen är återvinning och ökad utvinning.

Chalmers gjorde kartläggningen på uppdrag av EU-kommissionen. Med kritiska metaller menas metaller som har stor ekonomisk betydelse för en viss bransch, industrisektor eller ett geografiskt område – och som det av olika orsaker riskerar att bli brist på.

Rapporten handlar bland annat om dysprosium, neodym, mangan och niob.

Maria Ljunggren

– EU har ett starkt importberoende av dessa metaller eftersom utvinningen är koncentrerad till ett fåtal länder som Kina, Sydafrika och Brasilien, brättar Maria Ljunggren, docent i hållbara materialsystem vid Chalmers tekniska högskola.

– Den bristande tillgängligheten är både ett ekonomiskt och miljömässigt problem för EU, och riskerar att fördröja omställningen till elbilar och miljömässigt hållbara tekniker.

Andelen kritiska metaller har ökat kraftigt sedan 2006 och den utvecklingen kommer fortsätta enligt rapporten.

Neodym och dysprosium har ökat med runt 400 respektive 1700 procent i nya bilar under perioden, och detta redan innan elektrifieringen slagit igenom. Guld och silver, som inte listas som kritiska metaller men har stort ekonomiskt värde, har ökat med omkring 80 procent.

Återvinning av kritiska metaller är mycket begränsad och täcker inte produktionsbehoven. En utmaning är att de kritiska metallerna, som finns utspridda i mycket små koncentrationer i varje bil, är svåra att återvinna på ett ekonomiskt sätt.

– Om återvinningen ska öka behöver bilarna vara designade så att dessa material kan tas tillvara, samtidigt som incitament och flexibla processer för mer återvinning behöver finnas på plats. Och så ser det inte ut idag.

Samtidigt står det klart att enbart ökad återvinning inte kan täcka behovet under en överskådlig framtid

– Helt enkelt eftersom behovet av kritiska metaller i nya bilar ökar så mycket. Därför behövs mer fokus på hur vi kan ersätta dessa metaller med andra material.

– Och på kort sikt är det nödvändigt med en ökad utvinning i gruvor om elektrifieringen inte ska bromsas.

Kina dominerar utvinningen globalt. Utvinning sker även i större mängder i bland annat Brasilien, Ryssland, Sydafrika och USA.

Det tar tid att skala upp råvaruproduktion, men Maria Ljunggren pekar på den stora fyndighet av sällsynta jordartsmetaller som LKAB presenterade i början av året.

– Det är väldigt intressant, inte minst när det gäller fyndet av neodym som används i magneter i bland annat elmotorer. På sikt kan det förhoppningsvis bidra till att vi blir mindre importberoende, säger hon.

BAKGRUND

Kartläggningen av metaller i EU:s fordonsflotta har genomförts av Maria Ljunggren på Chalmers i samarbete med forskningsinstitutet EMPA, på uppdrag av EU-kommissionens gemensamma forskningscentrum, Joint Research Center (JRC).

Resultaten redovisas i databasen Raw Materials in Vehicles som omfattar 60 fordonstyper under 3,5 ton från alla EU:s medlemsländer. Kartläggningen gäller elva olika metaller i nya fordon, fordon i användning och fordon som återvinns. Den sträcker sig från 2006 till 2023, där de tre sista åren är en prognos.

Forskningen beskrivs också i rapporten Material composition trends in vehicles: critical raw materials and other relevant metals.

Maria Ljunggren är också involverad i ett pågående EU-projekt om kritiska råvaror, Futuram, (Future availability of raw materials) som ska öka kunskapen om den potentiella tillgången till återvunna kritiska råvaror till år 2050.


Fotograf: Chalmers tekniska högskola | Daniel Karlsson

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)