JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Den första april skulle den nya lagen om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter träda i kraft. Men i höstens remissrundor kom många synpunkter in, från såväl remissinstanser som andra intressenter. Många frågor har krävt politisk förankring. Delar av lagen träder i kraft först i augusti.


Regeringsbeslutet skulle ha tagits i januari, men har skjutits till februari. Så bara vissa delar av förordningen om elektriska och elektroniska produkter kan träda i kraft under våren. Den måste vara på plats när EUs så kallade RoHS- och Weee-direktiv träder i kraft. För Weee är datumet den 13 augusti. Först i juli 2006 är det dags för RoHS. Då är hela kedjan av miljöfarliga ämnen i elektronik omhändertagen ur juridiskt perspektiv, från tillverkning till skrot.

Kritiska röster

Kritiska röster i branschen tror att de nya direktiven kommer att slå ut vissa företag. Andra är positiva.

- Andemeningen med direktiven är positiv. Målet är en giftfri miljö, att bli av med farliga ämnen som är bioackumulativa, orsakar cancer, fosterskador och annat. Syftet är att samla in och ta hand om den "gamla giftiga" elektroniken samt att nya produkter görs giftfria. Med giftfria produkter blir det lättare att rationellt ta hand om avfallet, utan risk för farliga utsläpp, säger Vidar Wernöe, Elektronikindustriföreningens talesman i dessa frågor.

- Alla som vill sälja på den europeiska marknaden måste följa reglerna. Det kan ge konkurrensfördelar om man tar till sig detta snabbt. Men visst kommer det en puckel av kostnader för företagen, säger han.

- Det kan ta lite tid för företagen att lära sig löda blyfritt med samma tillförlitlighet som med de gamla lödningarna. Men viljan över huvud taget i industrin, att följa direktiven upplever jag som stigande.

Erika Ingvald
MER LÄSNING:
 
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)