JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Sverige först med återvinning av LCD-paneler

Forskningsinstitutet Swedish LCD Center och återvinningsbolaget Hans Andersson Metal har i gemensam regi utvecklat en process för återvinning av själva panelen i LCD-skärmar. Det är den första i sitt slag i världen. En pilotanläggning står färdig i Borlänge och i början på nästa går startskottet för återvinning i större skala.
– Idag har vi byggt en pilotanläggning i Borlänge nära Swedish LCD Center. Närheten dit är viktig i inledningsskedet när mycket ska trimmas i processen, säger Göran Lundholm, utvecklingsansvarig på Hans Andersson Metal.

Samarbetet mellan Hans Andersson Metal och Swedish LCD Center har pågått sedan årsskiftet och syftet har varit att ta fram en process som kan återvinna alla delar i själva panelen i en LCD-skärm. Tidigare har delar av skärmen hos exempelvis datorer och tv-apparater återvunnits, men panelen har hittills gått till förbränning.

– Att bränna allt kommer att skapa problem framöver. Ännu skrotas inte så många LCD-skärmar, men man räknar med att 25 miljoner kvadratmeter LCD-skärmar kommer att skrotas per år i Europa om 12 år. Det är väldigt mycket, säger Göran Lundholm.

Det motsvarar faktiskt hela 3 500 fotbollsplaner av skrot som ska brännas.

Processen som utvecklats kan återvinna alla ingående delar i panelen. Det handlar om polariserande film, glassubstrat, färgfilter, transparenta elektrodskikt, tunnfilmstransistorer och flytande kristall, där det transparenta elektrodskikt är elektronik som sitter på glaset.

Enligt färska beräkningar kommer LCD-skärmar som är redo för skrotning år 2020 att innehålla transparenta elektrodskikt till ett värde av 50 miljoner dollar, relaterat till dagens pengavärde. Till detta hör att elektrodskiktet innehåller Indium och priset på Indium spås öka med en faktor tio inom de närmaste fem till tio åren.

– Med vår process ser jag att man kan återvinna alla delar i panelen. Komponenterna kan sedan användas för att tillverka nya LCD-skärmar. Så gott som alla produkter har ju en LCD-skärm idag.

Just nu står alltså en pilotlina klar i Borlänge som kommer att börja användas successivt. Första steget är att återvinna den polariserande filmen.

– Men vårt mål är att vi även ska kunna återvinna flytande kristaller och det transparenta elektrodskiktet i skärmarna under nästa år, säger Göran Lundholm.

Tanken är att anläggningen i Borlänge på sikt ska växa och bli stor och fungera som återvinningscentral både till det egna företagets LCD-skärmar och skärmar utifrån. Hans Andersson Metal har tidigare inte haft verksamhet i Borlänge.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)