JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.

För att kunna förutse säkerheten hos ett system måste man också veta felfrekvensen hos ingående elektronikkomponenter. Den franska motsvarigheten till SEK Svensk Elstandard föreslår att en ny internationell standard tas fram för detta. Nu finns ett projektförslag ute för röstning. Vill du påverka?

Den franska nationalkommittén vill se en internationell standard som underlättar prediktering av funktionssäkerheten hos ett system. Tanken är helt enkelt att det ska bli möjligt att göra en realistisk bedömning av hur säker en elektrisk apparat är.

Fast om det ska vara möjligt att förutse hur säker en apparat är måste man också ha koll på hur säkra komponenterna inuti är. Dessvärre saknas numera uppgifter om felfrekvensen hos olika typer av komponenter, sedan den tidigare standarden IEC 62380 upphävdes.

Från Frankrike kommer nu förslaget att utgå från den inhemska standarden UTE C 80-801 (FIDES). Utifrån den vill man utarbeta en ny standard som komplettera IEC 61709 (i Sverige SS-EN 61709) – som beskriver referensbetingelser för felbenägenhet och stressmodeller för omräkning.

Förslaget, betecknat 56/1730/NP, är ganska kortfattat och kan beställas från SEK här (länk).

Svenska företag, högskolor, myndigheter och organisationer som är intresserade får gärna bidra genom den tekniska kommittén SEK TK 56, som utarbetar standarder inom just tillförlitlighetsområdet.

 

 

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus