JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Svenskarna väljer allt snabbare bredbandsabonnemang, och mobilsamtal via 4G har fått sitt genombrott. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapport Svensk telekommarknad 2018.

2018 var första året då många abonnenter har kunnat ringa i 4G-näten, efter att operatörerna introducerat ny teknik som möjliggör detta. En fjärdedel av alla trafikminuter gick under året i 4G-nät, jämfört med endast en procent året innan.

Förändringen innebär att telefonen inte längre behöver koppla ner från 4G till ett annat nät vid röstsamtal. Dessutom möjliggör tekniken att samtal automatiskt kan kopplas över till wifi-nät om inomhustäckningen för 4G är svag, förutsatt att användarens telefon stödjer detta.

Den sista december 2018 fanns 2,9 miljoner abonnemang med nedladdningstakter på minst 100 Mbit/s. Det var knappt 75 procent av det totala antalet fasta bredbandsabonnemang och en ökning med sju procentenheter jämfört med 2017.

Fiber står för all tillväxt inom fasta bredbandsabonnemang.

Bredbandsabonnemangen via kopparnätet (xDSL) var för första gången färre än abonnemangen på bredband via kabel-tv-nät, 0,6 respektive 0,7 miljoner abonnemang.

Intäkterna på slutkundsmarknaden för elektronisk kommunikation omfattade totalt knappt 51 miljarder kronor under 2018, vilket var en minskning med två procent. Bakom intäktsminskningen ligger den fasta telefonin vars intäkter minskade med 18 procent. Antalet abonnemang på fast telefoni minskade nästan lika mycket, och uppgick till 2,2 miljoner.

Antalet mobilabonnemang var vid årsskiftet 14,3 miljoner. Såväl antalet abonnemang som intäkter på marknaden för mobila tjänster var ungefär desamma som ett år tidigare. Datatrafiken i mobilnäten ökade med 28 procent under året, vilket är något mindre än under året innan. Det är de privata mobilabonnemangen för samtal och data som driver trafiktillväxten – sådana abonnemang använde i genomsnitt 6,8 Gbyte per månad, vilket var en ökning med 42 procent.

Rapporten inklusive all statistik finns här (länk).

MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)