JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Alelion byter strategi

Batteritillverkaren Alelions styrelse har fastlagt en ny inriktning: framåt ska Göteborgsföretaget fokusera på högspända batterilösningar för specialfordon.

Alelion – som utvecklat litiumjonbatterier sedan 2006 – har levt under rejält tuffa förhållanden en tid.

I januari 2018 avslöjade företaget att det planerar att investera i en storskalig fabrik för tillverkning av litiumjonbatterier mitt i fordonsklustret på Hisingen i Göteborg. Ett år senare kom beskedet att den största kunden beslutat att ta hem tillverkningen av litiumjonbatterier för den egna truckflottan – ett beslut som fick stora konsekvenser för den svenska batteritillverkaren.

Nu har företagets styrelse analyserat marknaden och verksamheten och fastlagt en ny strategisk inriktning som lutar sig mot Europas satsning på batteritillverkning, driven av European Battery Alliance.

Alelion konstaterar att elektrifieringen av specialfordon är i sin linda, men att myndigheters krav och regleringar – som i många fall kräver total elektrifiering – kommer att innebära en snabb förändring. På kort tid har Göteborgsföretaget också fått betydande ordrar från två av de tio största aktörerna inom segmentet.

I ett pressmeddelande skriver Alelion ”Vi befinner oss i rätt bransch, rätt segment och rätt geografi. Vi har även goda förutsättningar för att hantera vår omedelbara tillväxt. Vår tidigare investering i egen produktionskapacitet på Hisingen i Göteborg bedöms kunna facilitera en omsättning motsvarande 5–6 gånger nuvarande produktion utan ytterligare investeringar i produktionskapacitet.”

Samtidigt ser företaget över sin sourcingstrategi i ljuset av den kraftiga utbyggnaden av battericellsproduktion i Europa, vilket kortar ledtiderna från cirka 24 veckor idag till cirka 2 veckor och minskar kapitalbindningen i motsvarande grad.

För att stärka sin position långsiktigt planerar företaget att höja sin kompetens i tre nivåer, som det beskriver i punktform enligt:

  • Batterier: Utifrån vår långa och djupa erfarenhet av att utveckla och producera litiumjonbaserade batterisystem och i syfte att stärka vår framtida position kommer vi att öka vår fokusering på innovationer.
  • Elektrifierade fordonsplattformar: I syfte att stödja våra kunder inom segmentet specialfordon i deras långsiktiga arbete med att utveckla elektrifierade fordonsplattformar och autonoma fordon har vi förstärkt Alelions kompetens inom detta strategiskt viktiga område. Vi planerar att fortsatt komplettera bolaget med ytterligare fordonskunskap.
  • Infrastruktur: Våra kunders elektrifierade fordon kommer i framtiden inte endast att utföra traditionella specialfordonsuppgifter. Deras fordon kommer att vara en del i en infrastruktur, där kraven ökar på att optimera energianvändning och även lagring av energi.
MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)