JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Forskning: Involvera konsumenterna i det framtida energisystemet

Sverige har en rejäl utmaning framför sig för att bli fossilfritt. Energisystem som främst bygger på förnybart kräver ökad flexibilitet och en ny affärsmodell. Mälardalens universitet, MDU, forskar kring detta i samarbetet med bland andra Northvolt och Amazon Web Services.

En helt ny affärsmodell som uppmuntrar konsumenterna att bli en del av energisystemet behövs. Människor som installerat solpaneler på sina hus kan exempelvis sälja sitt överskott av el.

Jinyue Yan

– Människor är inte längre endast konsumenter, de kan också vara producenter. Men tydligt är att konsumenterna behöver involveras och uppmuntras till att vara en del av systemet och på så vis påverka beslutsfattarna, säger Jinyue Yan, professor i energiteknik vid MDU i ett pressmeddelande, och adderar:

– Beslutsfattarna behöver i sin tur uppmuntra människor att använda den nya tekniken. Marknaden måste också övertygas att stödja samhällets energiövergång.

En viktig ingrediens mot fossilfritt är alltså att ändra energisystemet så att det kan införliva nya variabla källor och så kallade ”prosumenter”.

Flexergy är ett forskningsprojektet – lett av Jinyue Yan – som jobbar med detta. Inom projektet ska en högre grad av flexibilitet skapas i energisystemet.

Projektet består av tre olika delprojekt:

  • Innovativa lösningar för tillhandahållande av flexibilitet i energisystemet.
  • Flexibilitetsmarknader och nya affärsmodeller.
  • Datautvinning och djupinlärningstekniker för förbättrad flexibilitet i energisystemet.

Forskarna undersöker också möjligheterna att slå samman olika datakällor och stordata, för att kunna förutsäga energiefterfrågan mer effektivt och exakt.

– Det finns många dimensioner. Vid toppbelastningar av elnätet skulle det exempelvis göra stor skillnad om alla hushåll släckte en lampa. Det skulle inte göra så stor skillnad för den enskilde personen, men den totala belastningen skulle minska mycket.

– Men hur ska konsumenten få kunskap om när det behövs? Behöver den enskilde personen veta? Eller kan tekniken hjälpa till att driva på denna utveckling? Lösningarna kan vara många, och tekniken är en viktig del, men inte den enda, säger Jinyue Yan.

I projektet ingår kommunala energibolag som Mälarenergi och Eskilstuna Energi & Miljö, olika typer av fastighetsägare liksom Region Västmanland, Länsstyrelsen Västmanlands län, Västerås Stad och Eskilstuna kommun. Likaså är Northvolt och Amazon Web Services viktiga partners.

Projektet finansieras med medel av KK-stiftelsen och ingående parter – den totala finansieringen är på 29,9 miljoner kronor.

Sedan ett år tillbaka övergick Mälardalens högskola (MDH) till Mälardalens universitet (MDU).

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus