JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Fem nya grafenprojekt får grönt ljus

En sensor för kvävedioxid, material för rf-komponenter och en sensor för högspänningstransformatorer. Det är tre av de projekt som får dela på nio miljoner kronor från innovationsprogrammet SIO Grafen.

– Det känns jätteroligt att ha med projektpartners även utanför Sverige denna gång. Det märks att svensk grafenbransch har ett bra rykte internationellt, säger Elisabeth Sagström-Bäck, programchef vid SIO Grafen, i ett pressmeddelande.

Den totala budgeten för projekten är på 18 miljoner kronor varav hälften kommer från Vinnova. Resterande del står företagen själva för. Totalt inkom 21 ansökningar varav fem fick grönt ljus.

Bland projektdeltagarna finns bland annat medicinteknikbolaget Wellspect, forskningsinstitutet Rise och Chalmers, tillsammans med svenska bolag som 2D fab, Bright Day Graphene, Glenntex, Grafren, Graphmatech, Smena Catalysis och Tenutec.

Även den kinesiska telekomjätten Huawei är med liksom japanska Hitachi Energy.

Projekten är:
prGO för kraftnätskomponenter
Rise och Hitachi Energy Sweden (HE) har utvecklat GO-baserade sensorer för transformatorer. Sensorerna ökar tillförlitligheten hos transformatorer vilket är viktigt för framtidens elnät. Projektet skapar underlag för att produktkvalificera prGO sensorer.

Laserassisterad tillverkning av en kateter med grafenbaserad antibakteriell yta
Det övergripande målet är att utveckla en säker och effektiv grafenbaserad antibakteriell yta för användning på medicintekniska produkter med syfte att minska risken för enhetsrelaterade infektioner. Den antibakteriella egenskapen är baserad på den unika 2D-strukturen och de starka hydrofoba egenskaperna hos grafen.

Skalbar 3D grafen/keramisk beläggning för högpresterande RF-elektronik
Komplexa elektroniska 3D-keramiska radiofrekvenskomponenter spelar en viktig roll i trådlös kommunikationsteknik, men den stora ytråheten hos industriella 3D-keramiska substrat har blivit en begränsande faktor för ytterligare prestandahöjning. Detta projekt kommer att utveckla en skalbar och billig keramisk beläggningsprocess för att jämna ut ytorna på komplexa 3D-keramiska substrat och eliminera den nuvarande tekniska flaskhalsen.

Bildanalys av grafen och utveckling av modeller med artificiell intelligens
Vårt mål är att ta fram en allmän bildteknik med hög genomströmning och låg kostnad som möjliggör noggrann och kvantitativ utvärdering av grafenflingor. Detta kommer att uppnås genom att kombinera det senaste automatiserade optiska mikroskopet med djupinlärning.

Bortom grafen: 2D-materialbaserade NO2-gassensorer för hållbar mätning av luftkvalitet
Detta samarbetsprojekt syftar till att utveckla innovativa kemiresistiva gassensorer som använder (2D) material bortom grafen. Teamet är dedikerat till att utforska 2D-material, specifikt att utnyttja de unika egenskaperna hos nanostrukturerad MoS2.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)