JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise

Anna Wennberg: Energi kan bli svensk framtidsmelodi

Smarta elnät – eller smart grid som det kallas – är en internationell trend. I stort handlar det om att balansera tillgången av el i nätet när förnybar energi kopplas in. Det ska göras genom att man anpassar förbrukningen så att topparna i elproduktionen kan kapas. I Sverige driver många aktörer på för att snabbare införa smarta elnät. Det görs för att gynna miljön, men i lika stor utsträckning för att kunna tjäna pengar.
Förhoppningen är att Sverige på sikt ska bli världsledande inom smarta elnät; ett område där behovet och efterfrågan definitivt kommer att öka både på hemmaplan och globalt.

Staten är på. I maj tillsatte regeringen ett nationellt samordningsråd för smarta elnät där bland annat medlemsorganisationen IT&Telekomföretagen sitter med. Uppdraget är att ta fram ett förslag på hur man kan gifta ihop de två svenska styrkeområdena it och energi för att utveckla smarta elnät här i landet.

Även storföretagen är på. Vattenfall som är Europas femte största elproducent satsar mångmiljonbelopp på forskning och utveckling inom smarta elnät och energilagring. För Vattenfall är det ett nödvändigt ont – utbyggnad av förnybara energikällor ställer stora krav på elnäten som ska ta emot den el som de genererar – samtidigt som företaget ökar sin konkurrenskraft.

Ericsson ser också möjligheter. Från och med den första oktober i år trädde en ny lag i kraft här i landet som innebär att alla elkonsumenter kan begära timmätning utan extra kostnad. Den som har rörligt elavtal kan således teckna elavtal som bygger på timmätning. Visionen för Ericsson är att all kommunikation ska gå över LTE när konsumenterna börjar styra sina vitvaror och andra elkonsumerande apparater till tider då elen är som billigast.

I takt med att de stora driver på poppar det även upp innovativa svenska småföretag som försöker hitta en egen nisch genom att kombinerar kommunikation, energi och tjänster i olika former. Optistring (länk) är ett, Ferroamp (länk) ett annat. Båda företagen arbetar med att utveckla teknik som ska förbättra energiuttaget för konsumenter som satsar på att sätta solpaneler på det egna huset.

Men har Sverige någon chans till en världsledande ställning när andra länder plöjer ner mångdubbelt större summor i förnybar energi och smarta elnät?
Förmodligen. Ett tungt vägande skäl till det är den svenska traditionen att marknaden ska styra utvecklingen, och inte främst den statliga penningpungen. Staten driver på utvecklingen genom att exempelvis införa timmätning av el vilket öppnar för innovationer och skapar ett försprång för teknikintensiva företag. Efterfrågan och utvecklingen ska däremot drivas av konsumenter som ser nyttan i att använda de lösningar som utvecklas.

Så har det gått till när vi framgångsrikt bejakat informationstekniken här i landet. Sammalunda kan mycket väl fungera även för energiförsörjningen. Så visst kan energi bli en svensk framtidsmelodi.

Läs även: Smarta elnät kan bli nästa exportsuccé
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)