JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Per Henricsson: Håll händerna på ratten

Per Henricsson:
Håll händerna på ratten
Kameror och ultraljudssensorer är de vanligaste hjälpmedlen för att kartlägga omgivning runt bilen men en radar är överlägsen i mörker och dåliga väderförhållanden som regn, snö och dimma. Samtidigt har den svårt att klassificera objekten, att avgöra om ett eko kommer från en människa eller en vägskylt.

Ett sätt att förbättra radarsystemen är att addera information om rörelsemönster för olika objekt. Då blir det enklare att skilja älgen från hastighetsskylten men också klara svårare uppgifter som att skilja ett barn från en hund.
Utvecklingen av algoritmerna är ännu i sin linda så idag är det enklare att kombinera informationen från radarn med en kamera som är en mästare på att klassificera objekt. Samtidigt fungerar inte kameran i dåligt väder, när man som bäst behöver den.

Ett tredje alternativ är en laserradar – lidar – men tekniken är på tok för dyr för att användas annat än i experiment med självkörande bilar.

Elon Musk tillhör belackarna och med den senaste uppgraderingen av autopiloten till Tesla (8.0) visar han tydligt att radar blir nästa steg, inte lidar.

Alla företagets bilar som tillverkats från oktober 2014 och framåt har både kameror och radarsystem för att kartlägga omgivningen.

Hittills har bilarna förlitat sig på kamerorna för förar­assistans men tanken är att låta radarsystemet göra mer av jobbet. Först måste dock systemet trimmas in. Det sker genom att bilarna rapporterar in alla radarekon kombinerat med föraren reaktion. Är det en vägskylt, en bro eller bara en tomburk på vägen bromsar inte föraren och ekot lagras i en databas som ofarligt.

När systemet känner sig redo – Tesla anger inga kriterier – kommer bilen att börja bromsa mjukt när den upptäcker ett radareko som den tolkar som en fara och som inte finns i databasen och inte heller kan verifieras av kameran. En mjuk inbromsning förhindrar antagligen inte en kollision men minskar skadorna samtidigt som det också minska risken för att bli påkörd bakifrån om det trots allt visar sig vara ett falsklarm.

Ännu längre fram i tiden, när systemet med ungefär 99,99 procents säkerhet kan skilja på ett radareko från en vägskylt och från ett barn som håller på att springa ut på vägen, kommer bilen att bromsa med full kraft.

Tesla tror sig även kunna upptäcka föremål som finns framför bilen som ligger framför dig på vägen genom att radarsignalen passerar under bilen. Därmed skulle en Tesla kunna undvika att köra på framförvarande bil om den kör in i något som finns på vägen.

Men även när radarn slås på gäller det att hålla händerna på ratten. Tesla är ingen självkörande bil och kommer den på dig att upprepade gånger släppa greppet måste du parkera bilen innan du får igång autopiloten igen.

 

MER LÄSNING:
 
SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus