JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi.
Annonsera Utgivningsplan Månadsmagasinet Prenumerera Konsultguide Om oss  About / Advertise
Vetenskapsrådet har undersökt hur betyget på vetenskapliga artiklar inom bland annat signaler och system korrelerar med antalet gånger de citeras. Sambandet visade sig vara svagt eller rentav obefintligt.
I Vetenskapsrådets pilotundersökning studerade analytikern Staffan Karlsson 180 ansökningar inom områden signaler och system samt cell- och molekylärbiologi. Av de 180 hade 12 fått högsta betyg, en femma. Men ingen av dessa hörde till de mest citerade. Och de ansökningar som citerats mest hade fått medelmåttiga betyg, treor eller fyror.

Resultatet är intressant eftersom Vetenskapsrådet funderar på att använda denna typ av bibliometriska uppgifter som underlag för bedömning av framtida ansökningar om projektbidrag. Något förenklat ska många citat öka möjligheten att få mer forskningspengar. Nu konstaterar rådet att den metoden kräver en mer utarbetad policy.

Rådet är också väldigt försiktigt med att dra några slutsatser av pilotstudien.

- Det finns inga skäl att ifrågasätta den betygssättning som gjorts. De ansökningar som fått högsta betyg kan vara av högsta klass även om den sökande ännu inte hunnit bli citerad efter förtjänst. Dessutom är hög citering inte detsamma som hög kvalitet, konstaterar Stefan Karlsson i Vetenskapsrådets tidning Forskas webbutgåva.
MER LÄSNING:
 
Pappersmagasinet Nyhetsbrev

SENASTE KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Vi gör Elektroniktidningen

Anne-Charlotte Sparrvik

Anne-Charlotte
Sparrvik

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Anna Wennberg

Anna
Wennberg
+46(0)734-171311 anna@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)