JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svensk pillerdosa skickar sms i nöd

Motalaföretaget Pharmacell har utvecklat en elektronisk medicindosa som hjälper till att ta rätt medicin, i rätt tid och i rätt mängd. Den påminner även den glömske och kallar på hjälp via sms om det behövs. Enligt ett stort pilotprojekt som just avslutats i England höjer dosan livskvaliteten för patienten, samtidigt som den kan spara 40 00 kronor i vårdkostnad per patient och år.
Pharmacell har utvecklat sin medicindosa – en liten datorstyrd enhet som enkelt kan programmeras att ge en viss dos vid en viss tidpunkt, upp till 28 gånger om dagen –  sedan starten för 16 år sedan.

Dosan, kallad Careousel, fungerar så att vid de förprogrammerade tidpunkterna roterar kassetten, en alarmsignal ljuder eller blinka, och den rätta dosen blir synlig i öppningen i locket. Signalen fortsätter sedan i fem till 60 minuter, eller tills att man tar medicinen. Om medicinen inte tas kan dosan via sin inbyggda mobiltelefonmodul skicka sms-larm till en anhörig, vårdpersonalen eller till patienten själv.

I snart tre års tid har den engelska hälso- och sjukvårdsmyndigheten National Health Service (NHS) drivit ett omfattande pilotprojekt med Careousel i West Midlands i England. Av de 250 personer som varit med i undersökningen hävdar 96 procent i en rapport att de har fått bättre hälsa med hjälp av dosan, samtidigt som de blivit mer självständiga.  

– Studier visar att hela 25 procent av de patienter över 65 år som hamnar på sjukhus gör det till följd av att ha tagit sin medicin på annat sätt än det som ordinerats. Vårdkostnaderna för detta, bara i Sverige, beräknas till 10 miljarder kronor per år, säger Ingemar Hägerbro, en av Pharmacells grundare.

Enligt den brittiska rapporten kan varje dosa spara hälso- och sjukvården 40 000 kr per patient och år bara genom färre besök av vårdpersonal och minskad vårdtid på sjukhus på grund av felmedicinering.

Pharmacell har sin största marknad i England, följt av USA. I år räknar företaget med att dubbla omsättningen och leverera 20 000 dosor.

Prenumerera på Elektroniktidningens nyhetsbrev eller på vårt magasin.


MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)