JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Svenska mataffärer drar onödig energi i kyldisken

Termometern som styr kylen i livsmedelsbutiker sitter generellt fel, så onödig energi förbrukas. Enbart i Sverige är över 3 000 butiker berörda, menar Chalmersforskare som upptäckt slarvet av en slump. Ett spinoff-företag ska nu ta tag i problemet, som svenska butiker tycks negligera.

Ett kylskåp i livsmedelsbutik kan dra i genomsnitt cirka fem procent mindre energi om termometern som styr kylan placeras rätt.

– När man gick över från öppna kyldiskar till kylar med dörr så missade man att omplacera den termometer som mäter luften som går ut ur kylskåpet. Eftersom termometern placerats för nära dörren så verkar luften som går ut vara varmare än den faktiskt är, vilket gör att kylen sänker temperaturen mer än nödvändigt, säger Tommie Månsson, nybliven doktor från Chalmers, i ett pressmeddelande.

I moderna butikskylar är termometern systematiskt felplacerad.

Han upptäckte problemet under arbetet med sin doktorsavhandling med temat att använda livsmedelsbutiker som virtuella batterier genom att balansera tillgång och efterfrågan på el i nätet. När termometern flyttades till en mer lämplig position, minskade energiförbrukningen med i genomsnitt runt fem procent.

Genom att flytta temperatursensorn går det även att hålla jämnare temperatur i kylen, vilket leder till ytterligare energieffektivisering. Likaså minskar behovet av att värma upp butikerna när kylarna inte kyler av inomhusluften lika mycket som tidigare.

En termometerhållare som gör att termometern lätt flyttas i butikskylar har utvecklats. Ett patent för hållaren har godkänts i EU och ett spinoff-företag arbetar nu med att kommersialisera tekniken.

Hittills har pilottester gjorts med lyckat resultat hos den tyska butikskedjan Rewe.

Livsmedelsbutiker i Sverige och övriga Europa har däremot inte visat intresse för tekniken, trots att det bara i Sverige finns över 3 000 butiker med felplacerade termometrar.

– Man tycker nog helt enkelt inte att det är ett problem. Tidigare hade butikerna öppna kylskåp och när man satte på dörrar så mer än halverades energiförbrukningen, vilket är en fantastisk förbättring. Så trots att det kan förbättras ytterligare har många nog nöjt sig med det, konstaterar Tommie Månsson.

Samtidigt påstås Svenska livsmedelsbutiker stå för tre procent av Sveriges totala elförbrukning, där kylskåpen står för runt hälften. Till det hör att trenden går mot att butikerna säljer allt mer kylvaror. Därmed installerar butikerna allt fler kylskåp.

– Trots att de flesta butiker bytt ut sina ineffektiva öppna kylskåp till mer energieffektiva stängda, så verkar det inte som om kylsystemen egentligen drar mindre el totalt, säger Tommie Månsson.

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)