JavaScript is currently disabled.Please enable it for a better experience of Jumi. Vattenfall utvärderar små kärnreaktorer

Det statsägda energibolaget Vattenfall undersöker om en ny typ av små modulära kärnreaktorer (SMR) skulle kunna tas i drift i Ringhals, kanske redan i början av 2030-talet.

Skulle två eller fler så kallade SMR-reaktorer i Ringhals vara en vettig investering för att möta ett väntat ökat elbehov i Sverige? Den frågan ställer sig Vattenfall, och inleder en förstudie.

Inga investeringsbeslut har fattats.

Vattenfall tror att en första SMR-reaktor teoretiskt skulle kunna vara drift i början av 2030-talet. 

Detta förutsätter att studien visar att det vore lönsamt. Dessutom krävs enligt Vattenfall nya regelverk för kärnkraft.

Enligt ett pressmeddelande från Vattenfall finns ett behov av mer elproduktion i södra Sverige. Därför är det Ringhals, sex mil söder om Göteborg, som förstudien undersöker.

Svensk lag tillåter att nedlagda reaktorer ersätts med nya reaktorer. I Ringhals finns infrastruktur på plats, liksom kompetens. Dessutom är de som bor kring Ringhals typiskt positivt inställda till kärnkraft.

Förstudien beräknas vara klar i slutet av nästa år.

En SMR-reaktor tillverkas i moduler som fraktas till den plats där verket ska installeras. Effekten är upp till cirka 300 MW el.

Globalt pågår kring 70 utvecklingsprojekt om SMR-reaktorer. 

Världens två första SMR-reaktorer togs i drift sommaren 2020 i Ryssland på halvön Kamtjatka i nordöstra Asien.  De är monterade på ett fartyg som ligger i hamn och förser en stad med upp till 65 MW el och 300 MW värme.  De tog tretton år att bygga.

I Shandong i Kina anslöts  i december två SMR-reaktorer till det allmänna elnätet. De ska tas i skarp drift i mitten av detta år.

I Ryssland, Kina och Argentina byggs sammanlagt just nu fem SMR-reaktorer.

Kärnkraft har svårt att konkurrera med förnybara energislag som fortsätter att sjunka i pris och går att producera på kort tid.

Utöver serietillverade SMR-reaktorer diskuteras det idag att kärnkraftverk skulle kunna få förlängd livstid eller återstartas för att kunna tas i drift på kortare tid.

År 2030 ska Sveriges utsläpp av koldioxid vara 63 procent lägre än utsläppen år 1990. 

MER LÄSNING:
 
KOMMENTARER
Kommentarer via Disqus

Anne-Charlotte Lantz

Anne-Charlotte
Lantz

+46(0)734-171099 ac@etn.se
(sälj och marknads­föring)
Per Henricsson

Per
Henricsson
+46(0)734-171303 per@etn.se
(redaktion)

Jan Tångring

Jan
Tångring
+46(0)734-171309 jan@etn.se
(redaktion)